Maliye Bölümü


Maliye Lisans Programı alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesini amaçlar. Mezunlar kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler.

Bölüm Açıklaması

Maliye Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Anayasa Hukuku

huk107u

Çıkmış Sorulara Git

Genel İşletme

işl107u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Matematik

mat103u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 1

ikt103u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 1

muh103u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 2

muh104u

Çıkmış Sorulara Git

Borçlar Hukuku

huk110u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 2

ikt104u

Çıkmış Sorulara Git

Sermaye Piyasası Hukuku

huk114u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan ve Toplum

sos104u

Çıkmış Sorulara Git

Temel İdare Hukuku

huk122u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik

ist203u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Maliyesi

mly203u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Vergi Hukuku

mly205u

Çıkmış Sorulara Git

Envanter ve Bilanço

muh203u

Çıkmış Sorulara Git

Mikro İktisat

ikt203u

Çıkmış Sorulara Git

Ticaret Hukuku 1

huk211u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Şirketler Muhasebesi

muh212u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi

işl202u

Çıkmış Sorulara Git

Makro İktisat

ikt204u

Çıkmış Sorulara Git

Ticaret Hukuku 2

huk212u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi Usul Hukuku

huk214u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi Teorisi

mly202u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Para ve Banka

ikt301u

Çıkmış Sorulara Git

Devlet Bütçesi

mly301u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

ary101u

Çıkmış Sorulara Git

Özel Vergi Hukuku 1

huk305u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Ekonomisi 1

ikt313u

Çıkmış Sorulara Git

Maliyet Muhasebesi

muh301u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

huk108u

Çıkmış Sorulara Git

Mahalli İdareler Maliyesi

mly302u

Çıkmış Sorulara Git

Özel Vergi Hukuku 2

huk306u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Ekonomisi 2

ikt314u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Mali Yönetimi

mly304u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Kamu Maliyesi

mly306u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Girişimcilik ve İş Kurma

işl293u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Politikası 1

mly403u

Çıkmış Sorulara Git

Finansal Yönetim

fin401u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi Ceza Hukuku

huk405u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi İcra Hukuku

huk407u

Çıkmış Sorulara Git

Devlet Borçları

mly401u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye Ekonomisi

ikt402u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi Uygulamaları

mly406u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İktisat

ikt210u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Politikası 2

mly404u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi Yargılaması Hukuku

mly408u

Çıkmış Sorulara Git