Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü


Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamayı öğretmektedir. Mezun olan öğrenciler kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabilirler.

Bölüm Açıklaması

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Information Technologies

bil105u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Law

huk113u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Economics 1

ikt105u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Sociology

sos119u

Çıkmış Sorulara Git

Turkish Language 1

tur105u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to World Civilization

uli101u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to International Relations

uli103u

Çıkmış Sorulara Git

Turkish Polıtıcs

siy204u

Çıkmış Sorulara Git

Polıtıcal Thought

tar219u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Political Science

uli104u

Çıkmış Sorulara Git

Introduction to Economics 2

ikt108u

Çıkmış Sorulara Git

Psychology

psi106u

Çıkmış Sorulara Git

Turkish Language 2

tur106u

Çıkmış Sorulara Git

Diplomacy

uli110u

Çıkmış Sorulara Git

Contemporary World Civilizations

uli106u

Çıkmış Sorulara Git

International Politics

uli108u

Çıkmış Sorulara Git

Research Methods

ary204u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Publıc Internatıonal Law I

huk225u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

Theorıes Of Internatıonal Relatıons I

uli205u

Çıkmış Sorulara Git

Internatıonal Organızatıon And Global Governance

uli207u

Çıkmış Sorulara Git

Foreıgn Polıcy Analysıs

uli209u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Internatıonal Securıty

huk226u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Theorıes Of Internatıonal Relatıons Iı

uli206u

Çıkmış Sorulara Git

Regıonal Organızatıons

uli208u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
İşletmeye Giriş

işl113u

Çıkmış Sorulara Git

Foreıgn Trade

işl351u

Çıkmış Sorulara Git

Turkısh Foreıgn Polıcy I

uli351u

Çıkmış Sorulara Git

Hıstory Of Internatıonal Relatıons

uli353u

Çıkmış Sorulara Git

European Integratıon

uli355u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Internatıonal Busıness

işl356u

Çıkmış Sorulara Git

Turkısh Foreıgn Polıcy Iı

uli352u

Çıkmış Sorulara Git

Geopolıtıcs And Strategy

uli354u

Çıkmış Sorulara Git

Human Rıghts

uli356u

Çıkmış Sorulara Git

Amerıcan Foreıgn Polıcy

uli358u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Conflıct Resolutıon

uli451u

Çıkmış Sorulara Git

Russıa,Central Asıa And The Caucasıa

uli453u

Çıkmış Sorulara Git

Publıc Internatıonal Law Iı

uli455u

Çıkmış Sorulara Git

The Mıddle East And North Afrıca

uli457u

Çıkmış Sorulara Git

Global Polıtıcal Economy

uli459u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Turkısh Economy

uli452u

Çıkmış Sorulara Git

The European Unıon In World Affaırs

uli454u

Çıkmış Sorulara Git

The Balkans

uli456u

Çıkmış Sorulara Git

Global South And Emergıng Powers

uli458u

Çıkmış Sorulara Git

Dıplomatıc Correspondence And Protocol

uli460u

Çıkmış Sorulara Git