İktisat Bölümü


İktisat Lisans Programı, günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dâhildir.

Bölüm Açıklaması

İktisat Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

Genel İşletme

işl107u

Çıkmış Sorulara Git

Matematik 1

mat105u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyolojiye Giriş

sos101u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 1

ikt103u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 1

muh103u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Matematik 2

mat106u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 2

muh104u

Çıkmış Sorulara Git

Yönetim ve Organizasyon

işl104u

Çıkmış Sorulara Git

Borçlar Hukuku

huk110u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 2

ikt104u

Çıkmış Sorulara Git

Proje Yönetimi

ikt102u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Sosyolojisi

ikt110u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik 1

ist201u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Maliyesi

mly203u

Çıkmış Sorulara Git

Anayasa Hukuku

huk209u

Çıkmış Sorulara Git

İktisadi Düşünceler Tarihi

ikt201u

Çıkmış Sorulara Git

Mikro İktisat

ikt203u

Çıkmış Sorulara Git

Muhasebe Uygulamaları

muh201u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Ticaret Hukuku

huk208u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik 2

ist202u

Çıkmış Sorulara Git

İdare Hukuku

huk210u

Çıkmış Sorulara Git

Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

ikt202u

Çıkmış Sorulara Git

Makro İktisat

ikt204u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

ikt206u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Matematiksel İktisat

ikt303u

Çıkmış Sorulara Git

Para Teorisi

ikt305u

Çıkmış Sorulara Git

Sanayi Ekonomisi

ikt307u

Çıkmış Sorulara Git

Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar

ikt309u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İktisat Teorisi

ikt311u

Çıkmış Sorulara Git

Devlet Bütçesi

mly301u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi

ikt315u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

huk108u

Çıkmış Sorulara Git

Çalışma Ekonomisi

çek308u

Çıkmış Sorulara Git

Bilgi Ekonomisi

ikt302u

Çıkmış Sorulara Git

Hizmetler Ekonomisi

ikt304u

Çıkmış Sorulara Git

Para Politikası

ikt306u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İktisat Politikası

ikt308u

Çıkmış Sorulara Git

Ekonometri

ikt316u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Vergi Sistemi

mly201u

Çıkmış Sorulara Git

Vergi Hukuku

huk401u

Çıkmış Sorulara Git

Girişimcilik ve İş Kurma

işl293u

Çıkmış Sorulara Git

Avrupa Birliği

ikt401u

Çıkmış Sorulara Git

İktisadi Kalkınma

ikt403u

Çıkmış Sorulara Git

Finansal Ekonomi

ikt405u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye Ekonomisi

ikt402u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

ikt406u

Çıkmış Sorulara Git

Ekonominin Güncel Sorunları

ikt408u

Çıkmış Sorulara Git

İktisadi Büyüme

ikt410u

Çıkmış Sorulara Git

İktisat Tarihi

ikt412u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Politikası

mly402u

Çıkmış Sorulara Git