Kamu Yönetimi Bölümü


Kamu Yönetimi Lisans Programı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Mezunlar kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Açıklaması

Kamu Yönetimi Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

Genel İşletme

işl107u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimleri 1

sos113u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Matematik

mat103u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 1

ikt103u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 1

muh103u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimleri 2

sos114u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Muhasebe 2

muh104u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Uygarlık Tarihi

tar116u

Çıkmış Sorulara Git

Borçlar Hukuku

huk110u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 2

ikt104u

Çıkmış Sorulara Git

Siyasi Tarih

tar118u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik

ist203u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Maliyesi

mly203u

Çıkmış Sorulara Git

Siyaset Bilimi

siy201u

Çıkmış Sorulara Git

Anayasa Hukuku

huk209u

Çıkmış Sorulara Git

Yönetim Bilimi 1

kyt201u

Çıkmış Sorulara Git

Siyaset Sosyolojisi

sos207u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Ticaret Hukuku

huk208u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

İdare Hukuku

huk210u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi

işl202u

Çıkmış Sorulara Git

Yerel Yönetimler

yyt202u

Çıkmış Sorulara Git

Yönetim Bilimi 2

kyt202u

Çıkmış Sorulara Git

Siyasi Düşünceler Tarihi

tar222u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Halkla İlişkiler

hit102u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Politika

çek101u

Çıkmış Sorulara Git

Devlet Bütçesi

mly301u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

ary101u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Personel Hukuku

huk303u

Çıkmış Sorulara Git

Kentleşme ve Konut Politikaları

kyt301u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri

adl106u

Çıkmış Sorulara Git

Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

Örgütsel Davranış

sos110u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Siyasal Hayatı

siy102u

Çıkmış Sorulara Git

Çalışma Ekonomisi

çek308u

Çıkmış Sorulara Git

Mahalli İdareler Maliyesi

mly302u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Örgütler

uli302u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Vergi Sistemi

mly201u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye´nin Toplumsal Yapısı

sos319u

Çıkmış Sorulara Git

Girişimcilik ve İş Kurma

işl293u

Çıkmış Sorulara Git

Türk İdare Tarihi

huk403u

Çıkmış Sorulara Git

Çevre Sorunları ve Politikaları

kyt401u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Politikası 1

mly403u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan Kaynakları Yönetimi

işl402u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye Ekonomisi

ikt402u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

ikt406u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

kyt402u

Çıkmış Sorulara Git

Maliye Politikası 2

mly404u

Çıkmış Sorulara Git