Uluslararası İlişkiler Bölümü


Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamayı öğretmektedir. Mezun olan öğrenciler kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabilirler.

Bölüm Açıklaması

Uluslararası İlişkiler Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimleri 1

sos113u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Matematik

mat103u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 1

ikt103u

Çıkmış Sorulara Git

Uygarlık Tarihi 1

tar113u

Çıkmış Sorulara Git

Siyasi Tarih 1

tar119u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimleri 2

sos114u

Çıkmış Sorulara Git

İktisada Giriş 2

ikt104u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Siyasal Hayatı

siy102u

Çıkmış Sorulara Git

Uygarlık Tarihi 2

tar114u

Çıkmış Sorulara Git

Siyasi Tarih 2

tar120u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkilere Giriş

uli102u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Maliyesi

mly203u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye´nin Toplumsal Yapısı

sos319u

Çıkmış Sorulara Git

Siyaset Bilimi

siy201u

Çıkmış Sorulara Git

Anayasa Hukuku

huk209u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Hukuk 1

huk221u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Politika 1

uli201u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye Ekonomisi

ikt402u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi

işl202u

Çıkmış Sorulara Git

Siyasi Düşünceler Tarihi

tar222u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Hukuk 2

huk222u

Çıkmış Sorulara Git

Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset

siy202u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Politika 2

uli202u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

uli305u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İktisat Teorisi

ikt311u

Çıkmış Sorulara Git

Balkanlar´da Siyaset

siy301u

Çıkmış Sorulara Git

Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset

siy303u

Çıkmış Sorulara Git

Strateji ve Güvenlik

uli301u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci

uli303u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

Kültür Tarihi

kül102u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İktisat Politikası

ikt308u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Örgütler

uli302u

Çıkmış Sorulara Git

Orta Doğuda Siyaset

siy302u

Çıkmış Sorulara Git

Diş Politika Analizi

uli304u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası Ekonomi Politik

uli306u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Girişimcilik ve İş Kurma

işl293u

Çıkmış Sorulara Git

Avrupa Birliği

ikt401u

Çıkmış Sorulara Git

Amerikan Dış Politikası

uli401u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dış Politikası 1

uli403u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1

uli405u

Çıkmış Sorulara Git

Diplomasi Tarihi

uli407u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

ikt406u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

ary404u

Çıkmış Sorulara Git

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim

ilt402u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dış Politikası 2

uli404u

Çıkmış Sorulara Git

Uluslararası İlişkiler Kuramları 2

uli406u

Çıkmış Sorulara Git