Sosyal Medya Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi ilk internet tabanlı ağ kurma ve online iletişim araçlarından biridir?


Sosyal haber siteleri

Sosyal işaretleme siteleri

Sanal sosyal dünyalar

Medya paylaşım siteleri

Forumlar 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ortaya çıkışını ve hızla artışını kolaylaştıran sosyal faktörlerdendir?


Daha esnek lisans ve telif hakkı uygulamalarının ortaya çıkması

Hard disk maliyetlerinin düşmesi

İnsanların kendilerini ifade etme ve yaratma arzuları, daha fazla etkileşime girme isteklilikleri

İçeriğin yaratımını ve paylaşılmasını sağlayan teknolojilerin ortaya çıkış

Hard disk kapasitelerinin ve işlem hızının artması


3.Soru

“Günümüzde tatile çıkmak isteyen bir aile, olası tatil yörelerini ve otelleri araştırırken söz konusu tatil yörelerini ya da otellerini daha detaylı değerlendirmek için otellerin web siteleri ve acentelerin sayfaları ile birlikte, sosyal medya platformları üzerinden bu otellerde daha önceden kalmış olan diğer tüketicilerin görüş ve değerlendirmelerini de okumakta; forumları, seyahat sitelerini ve blogları ziyaret ederek, farklı görüşlere ulaşmaya çalışmakta ve topladıkları tüm bu bilgi ile bir karar vermektedir. Tatilden sonra kendi deneyimlerini sosyal medyada paylaşmaktadır.”
Yukarıda verilen örnek aşağıdakilerden hangisinin çatısı altında ele alınabilir?


Fikir oluşturma

Sosyal geribildirim döngüsü

Kontrol edilemeyen online pazarlama faktörleri

Kontrol edilebilen online pazarlama faktörleri

Farkındalık


4.Soru

Diğer kişilerin tutum ve davranışlarını biçimsel olmayan bir biçimde etkileme gücüne sahip olan ve sosyal medya stratejisi açısından önemli bir karakter olan kişilere ne ad verilir?


Sosyal medya patronu

İçerik analisti

Sosyal öğretici

Fikir lideri

Sosyal medya analisti


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarda tüketiceye güç sağlayan bir özelliktir?


Satın alma
Pazarlık yapabilme
Kontrol edebilme
Pazarlık faaliyetlerini doğrudan etkileme
Fiyat belirleme

6.Soru

1993 yılında Marc Andersen ve NCSA’da (National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois) çalışan ekip üyeleri, grafik kullanıcı arayüzüne sahip hangi web tarayıcı'yı geliştirdiler?


Macintosh

Windows

Unix

Mosaic

Netscape


7.Soru

Pazardaki ürünlerin kaliteleri ve fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaktan kaynaklanan gücü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yaptırım gücü

Pazarlama faaliyetlerini doğrudan etkileme gücü

Bilgiyi paylaşma gücü

Karar süreçlerine etki gücü

Uzmanlık gücü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online sosyal ağ kurmanın avantajlarından değildir?


Bağlanma, bir gruba ait olma ihtiyacı

Paylaşma, bilgi ve uzmanlığını paylaşma ihtiyacı

Kimlik, kimliğin yeniden tanımlanması

Viral doğa, Sosyal ağlar, imkânı dâhilinde viraldir.

Pazarlamacılar için kolay hedef olma, benzer ilgi ve ihtiyaçlarla kendi sosyal gruplarını meydana getirmesi dolayısıyla pazarlamacılarca kolaylıkla tercih edilmesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal medya platformları arasında bulunmaz?


Bloglar

Mikrobloglar

Internet forumları

İnceleme ve değerlendirme siteleri

Gazeteler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bloğun yapısı içinde yer almaz?


Blog başlığı

Bookmark

Gönderi metni ve gönderi tarihi

Yorum ekleme ve yapılan yorum sayısı göstergeleri

Sosyal medya sitelerinde paylaşma ikonları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya stratejisi içinde izlenecek adımlardan birisi değildir?


Markanın sosyal grafiğinin oluşturulması
Marka hakkındaki konuşmaların dinlenmesi
Amaçların ve ölçüm unsurlarının belirlenmesi
Sohbet ortamlarına katılım
Ürün fiyatlamasının yapılması

12.Soru

Youtube kaç senesinde kurulmuştur?


2004

2005

2006

2007

2008


13.Soru

Sosyal etkileşim içindeki taraflardan birisinin diğerlerine göre daha iyi ya da daha fazla bilgi sahibi olması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?  


Pazarlık gücü 
 Yaptırım gücü
Etkinlik gücü 
Etkileşim gücü
Bilgi asimetrisi

14.Soru

“Tüketiciler diğer tüketicilerin görüş ve önerilerine ulaşabilmeleri ve kendi kullanım deneyimlerini de sosyal medyada paylaşmaları sonucu hem kendi karar süreçlerini belirlemekte hem de diğer tüketiciler için girdi sağlamaktadırlar.” Bu durum hangi kavramla açıklanabilir?


Marka inşası ve farkındalık

Sadık izleyici kitlesi

Sosyal geri bildirim döngüsü

Kontrolü elinde tutma

Tüketicilerin gücünü göz ardı etme


15.Soru

Aşağıda verilen maddelerden kaç tanesi blog yapma nedenleri arasında sayılabilir?

- kendini ifade etme

- kendi imkanlarıyla yayımlama

- bilgi ve kaynakları paylaşma

- topluluk oluştumak

- eğlence sağlamak

- reklam ve pazarlama


2

3

4

5

6


16.Soru

Reklam amaçlı gönderilen tweet’e ne ad verilir?


Retweet

Trend topics

Mention

Promoted Tweet

Hashtag


17.Soru

Internet’in bugünkü halini alması için 40 yılı aşkın bir süre geçmesi gerekmiştir. Internet’in bu süreçteki gelişimi üç ayrı dönem içinde ele alınabilir. ... Internet’in temel kavramlarının oluşturulduğu, donanım ve yazılım unsurlarının
hayata geçirildiği 1961’den 1974 yılına kadar ki süreyi kapsamaktadır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Ticarileşme aşaması

Yenilik aşaması

Kurumsallaşma aşaması

Yazının icadı

İnternetin gelişimi


18.Soru

Kullanıcıların artık sadece izleyici değil aynı zamanda aktif birer kullanıcı halini almalarına sebep olan, bir başka deyişle onları “yaratıcı tüketicilere” dönüştüren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Web 1.0

İnternet

HTML

Web 2.0

DNS


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eski pazarlama anlayışını oluşturan maddelerden biri değildir?


Diyalog

Kitlesel pazarlama

Markalama

Hedef tüketici

Monolog


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış medyanın avantajlarından birisi değildir?


a. İtibarlı olması
b. Kontrolsüz olması
c. Satışlarda en büyük etkiye sahip olması
d. Şeffaf olması
e. Yaşayan bir yapıda olması