Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin sağlayacağı yararlarından biri değildir?


Güçlü bir kültür

Bütçe ayırmaksızın iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Gerçek bir kurumsal yurttaşlık

Medyayla uygun ve profesyonel ilişkiler

Kriz ya da acil durumlarda hızlı ve sorumlu bir çözüm


2.Soru

“ …………… ; ayırt edici sözcük veya sözcüklerden oluşur. Belirlenirken yasaya uygunluğunun yanısıra, dil kullanımı açısından da dikkatle değerlendirilmelidir. “ Boşluğu uygun olan secenekle doldurun. 


Kurumun ismi

Kurumun sloganı

Kurumun logosu

Kurumun rengi

Kurumun yazı karakteri  


3.Soru

Kurumun sattığı malın kalitesi ve bu satış sonrasında sunduğu servis imkânı ne tür bir kurumsal uygulama çalışmasının göstergesidir?


Kurum markası çalışmaları

Kurum kimliği çalışmaları

Kurum içi çalışmalar

Kurum imajı çalışmaları

Kurum üretim çalışmaları


4.Soru

Kurum liderlerinin aklında ve gönlündeki kimlik aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?


Gerçek kimlik

İletişim kimliği

Algılanan kimlik

İdeal kimlik

Arzulanan kimlik


5.Soru

Bir kişinin bir kurum hakkında yaptığı değerlendirme aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Kurumsal itibar

Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik

Kurumsal süper marka

Kurumsal yönetim


6.Soru

Kurum itibarının önem kazanmasına neden olan faktörlerden “Bilgiye ulaşılabilirlik” neye neden olmuştur?


İletişim stratejilerine olan ihtiyacı yükseltti

Yerel yönetimler ve tüketiciler nezdinde olumlu algılamalar yaratmak için sistematik yollar bulma ihtiyacı doğurdu

C)Daha önce hiç olmadığı kadar şirket evlilikleri ve birleşmeler yapıldı

Üst düzey yöneticiler, kurumları hakkında kamuoyundaki algılamayı yönetmek görevini üstlenmiştir

Reklamların eski etkisini kaybetmesi, kurumların başka araçları kullanma gereğini ortaya çıkardı


7.Soru

Kurum itibarının önem kazanmasına neden olan faktörlerden “Ürün fazlalığı” neye neden olmuştur?


İletişim stratejilerine olan ihtiyacı yükseltti

Yerel yönetimler ve tüketiciler nezdinde olumlu algılamalar yaratmak için sistematik yollar bulma ihtiyacı doğurdu

Daha önce hiç olmadığı kadar şirket evlilikleri ve birleşmeler yapıldı

Üst düzey yöneticiler, kurumları hakkında kamuoyundaki algılamayı yönetmek görevini üstlenmiştir

Reklamların eski etkisini kaybetmesi, kurumların başka araçları kullanma gereğini ortaya çıkardı


8.Soru

I – Duygusal cazibe
II- Ürünler ve hizmetler
III-Stratejik faktörler
IV-Kurum markası
V-Vizyon ve liderlik
Yukarıdakilerden hangisi kurumsal itibarın bileşenleridir?


I – II - III

I – III - IV

I – II - V

II – III - IV

II – VI - V


9.Soru

Kurumun iç dekorasyonu, dış mimarisi, logosu, yazılı evraklar, çalışanların kıyafetleri gibi görsel öğeleri içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurumsal tasarım

Kurumsal yönetim

Kurum felsefesi


10.Soru

Aşağıdaki medya türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Facebook

Twitter

Pinterest

Instagram

Dergi


11.Soru

  1. Kurumun    karakterinin ortaya konması ile rakipleri karşısında güçlü bir konumlandırma yapılmış olur
  2. Tutarlı ve başarılı bir kimlik tanımı pazar ya da ürün değişikliklerinde daha az dirençle karşılaşır
  3. Finansal çevrelerin kurumu daha iyi anlaması sağlanmış olur, bu da olumlu ilişkilere temel oluşturur
  4. Kurumun performansı değerlendirilirken finansal değerler kadar kurumun sahip olduğu değerler, inançlar ve kültür de göz önünde bulundurulur
  5. İşletme ve pazarlama yöneticilerinin kurumun uzmanlık ve farklılıklarını alt bölümlere, ürün ve hizmetlere aktarabilmelerini sağlar

Yukarıdakilerden hangileri iyi planlanmış bir kurum kimliğinin kurum içi yararları arasında yer almaktadır?


Yalnıza I

I ve II

II, III, V

II, IV, V

III, IV, V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi monolitik (tekli) kimlikle hareket eden işletmelerin özelliklerinden değildir?

 


Uzun yaşam süresine sahiptir

Geniş bir alanda çalışırlar

Ana kuruluş¸ tarafından bu tip kuruluşları kontrol etmek kolay, ucuz ve ekonomiktir

Tek kimliğe sahip olan İşletmelerin tanınma oranı daha yüksektir

Esas gücü organizasyon tarafından tanıtılan her ürün ve hizmetin aynı isme, tarza, niteliklere ve karaktere sahip olmasındandır.


13.Soru

Kendini bilmek öğretisi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Sokrates

Platon

Hume

Kant

Aristotales


14.Soru

Kurumun dünya görüşünü ve bulunduğu konumu ifade eden kurum kimliği öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum imajı

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim


15.Soru

Kurum kimliğinin en önemli mesaj taşıyıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün tasarımı

Marka kimliği

Ürün reklamı

Ürün pazarlaması

Marka popülerliği


16.Soru

Kurumların yönetiminde farklı koşullarda her kuruma uygun evrensel modellerin bulunmadığı, her kurumun kendine özel durumlarının olabileceğini ön gören kurumsal davranış modeli hangisidir?


Sistem yaklaşımı

Durumsallık yaklaşımı

Toplam kalite yaklaşımı

Küreselleşme yaklaşımı

Arzulanan yaklaşım


17.Soru

“………………, kurum kültürünü belirlemekte ve çalışanların kuruluş¸ ile bütünleşmelerini etkilemektedir”. Yukarıdaki cümlenin doğru olması için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Kurum dizaynı

 Kurum felsefesi

Kurum kimliği

Kurum tasarımı

Kurum yaklaşımı


18.Soru

Kurumun dünya görüşünü ve bulunduğu konumu ifade eden; yönetim kurulu ya da kurucu tarafından benimsenen iş misyonu ve değerleri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurum kimliği

Kurum tasarımı

Kurum felsefesi


19.Soru

  1. Finansal performans
  2. Yenilik ve yaratıcılık
  3. İyi rekabetçi konum
  4. Müşteri hizmet tatmini
  5. Bilgiye ulaşılabilirlik

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal itibarın oluşturulmasına yardımcı olan faktörler arasında yer almaktadır?

 


I ve II

I, II, III

II, III, V

III, IV, V

Hepsi


20.Soru

Düş, tebessüm ve risk şartlarını içeren ve paydaşların bir ürünü diğer bir ürüne tercih etmelerini sağlayan özelliklerin ayırt edilmesi süreci hangi kavramla ifade edilmektedir?


Ürün imajı

Marka itibarı

Kurum kimliği

Media-mania

Marka konumlandırma