Turizm Pazarlaması Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetleri ürünlerden ayıran temel özelliklerden biridir ?


Somutluk

Soyutluk

Heterojenlik

Homojenlik

Ayrılabilirlik


2.Soru

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında, Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi verme uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Mavi Yıldız Uygulaması

Yeşil Yıldız Uygulaması

Mavi Bayrak Uygulaması

Yeşil Bayrak Uygulaması

Yeşil Ağaç Uygulaması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın güçlü yönlerinden biri değildir?


Geniş bir kapsamda uygulanabilir.

Müşterilerin tepkileri anlık gözlenebilir.

Mesaj gerekli hallerde değiştirilebilir.

Alternatif çözümler için esnektir.

Müşterinin ilgilisi yüksek tutulabilir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlamanın I. Dönemi ( Üretime ve Ürüne Yönelik Dönem ) özelliklerinden biri değildir ?


Bu dönemde, üretilen mal ve hizmetlere karşı talep arzdan fazladır

Üretilen malların satış sorumlusu yoktur

Bu dönemde arz, ilk kez talebi aşmıştır

Sanayi devrimi sonrası kitlesel üretime geçiş aşamasıdır

Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talebi nitelendirmektedir?


Tatmin edilmemiş insan dürtüsü

İnsan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireylerin mevcut alternatifler arasından elde etme veya sahip olma arzusu gösterdikleri nesneler

Tüketici ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak üzere pazara sunulmuş olan özellikler paketi

Bir ürünün sahipliği ya da kullanımından tüketicinin elde ettiği kazanç ile o ürünü elde etmek için katlanmış olduğu maliyet arasındaki fark

Alım gücü ile desteklenmiş olan istekler


6.Soru

Ülkemizde Yalova'nın kaplıcalarıyla anılmasını turizm ürünlerinin özelliklerinden hangisiyle açıklayabiliriz?


Ulaşılabilirlik

Etkinlikler

İmaj

Çekicilik

Turizm işletmeleri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet süreçleri arasında yer almaz?


Dikey süreçler

Temel süreçler

Alt süreçler

Ara süreçler

Ön alan süreçleri


8.Soru

X İşletmesinde örgüt iklimi oluşturmaya çalışan bir yönetici aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?


Çalışanları denetlemeli ve değerlendirmelidir.

Yazılı kural ve yönergeleri oluşturmalıdır

Ortaya çıkan sorunlar için yetkiyi tek merkezde toplamalıdır

İşe alma stratejisi bütün örgüt çalışanları için aynı olmalıdır

Verilen eğitimlerde teknik eğitimden olabildiğince uzak durmalıdır.


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm ürününün yaşam süreci sırası ile verilmiştir?


Pazara giriş dönemi, Büyüme dönemi, Olgunluk dönemi, Düşüş dönemi

Pazara giriş dönemi, Olgunluk dönemi, Büyüme dönemi, Düşüş dönemi

Büyüme dönemi, Pazara giriş dönemi, Olgunluk dönemi, Düşüş dönemi

Büyüme dönemi, Olgunluk dönemi, Düşüş dönemi, Pazara giriş dönemi

Düşüş dönemi, Pazara giriş dönemi, Olgunluk dönemi, Büyüme dönemi


10.Soru

Hizmet personeliyle müşteriler arasında doğrudan temasın gerçekleştiği süreç türü aşağıdakilerden hangisidir?


Dikey alan süreçleri

Yatay alan süreçleri

Alt alan süreçleri

Ön alan süreçleri

Arka alan süreçleri


11.Soru

Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yer ya da koşullar dizisine ne ad verilir?


İhtiyaç

İstek

Pazar

Talep

Ürün


12.Soru

"Alım gücü ile desteklenmiş olan istekler" tanımı aşağıdakilerdne hangisine aittir?


İhtiyaç

İstek

Değişim

Talep

Müşteri memnuniyeti


13.Soru

120 kişilik bir restorana 200 kişilik talep olmasına hemen cevap verilemiyorsa bu durum turizmin hangi özelliğiyle ilgilidir?


Talebin aşırı esnek olması

Turistik ürün akışının kısa dönemde inelastik olması

Gerçekleşen tüketimin soyut olması

Turistik ürünün stok yapılamaması

Talebin zaman ve mekan içinde yoğunlaşması


14.Soru

Hizmet senaryoları aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?


Mevcut hizmet sürecinin etkinliğini değerlendirmek

Hizmet sürecinin başarısını sağlamak

Hizmet sürecinin başarısını arttıracak davranış kalıplarını tespit etmek

Hizmet sürecine ilişkin amaç ve hedefleri belirlemek

Hizmet karşılaşmaslarını planlamak


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasını etkileyen insan kaynakları politikalarından biri değildir ?


Doğru insanların işe alınması

Hizmet personelinin denetlenmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

Hizmet personelinin eğitimi

Hizmet personelinin yetkilendirilmesi

Hizmet personelinin cezalandırılması


16.Soru

Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla kaç adet 'Mavi Bayraklı marina' bulunmaktadır?


20 adet

14 adet

65 adet

125 adet

436 adet


17.Soru

Turizm işletmesinde müşteri, hizmetin içinde yer almakta ve o hizmetin tüketicisi olmakla birlikte üreticisi de olmaktadır. Bu durum turizm hizmetinin hangi özelliği ile ilgilidir?


Ayrılmazlık 

Stoklanamazlık

Süreklilik

Kısıtlılık

Standart olmama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet süreçlerinin sınıflarından biri değildir?


Dikey süreçler

Yatay süreçler

Temel ve alt süreçler

Ön ve arka alan süreçleri

Fiziksel kanıtlar


19.Soru

Bir otelin çamaşırhanesinde görev yapıyorsanız hizmet süreçlerinden hangisinde yer aldığınızı düşünmek gerekmektedir?


Dikey süreçler

Arka alan süreçleri

Yatay süreçler

Alt süreçler

Hizmet sunumu süreçleri


20.Soru

Hızlı yiyecek sunan işletmelerin, franchising sistemi kanalıyla büyük dünya markalarının isimlerini alarak faaliyete geçmesi örneği hangi tür dağıtım kanalı stratejilerde yer alır?


Doğrudan Dağıtım

Dolaylı Dağıtım

Yoğun Dağıtım

Seçici Dağıtım

Ayrıcalıklı Dağıtım