Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog gönderi konuları arasında yeralmaz?


Konferanslardan haberler

 

Endüstri trendleri ve bunlar hakkında düşünceleriniz

 

Toplum, hayır işi ve gönüllü çalışma

 

Döviz kurları

Sanayinizin ya da nişin tanımı


2.Soru

İnternet ilk dönemlerinde hangi amaç doğrultusunda kullanılıyordu?


Ticaret

 

Bilimsel

 

Savunma ve akademik

 

Sağlık

İletişim


3.Soru

Blogging yazılımının büyük babası olarak bilinen blog yapma platformu aşağıdakilerden hangisidir?


Weebly

 

Blogger

 

Tumblr

 

WordPress

Medium


4.Soru

Web 2.0’ın en temel amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


kullanıcıların teknik eğitime sahip olmadan içerik üretebilmesi ve paylaşabilmesi

kullanmanın ve maliyetinin düşük hale getirilmesi

verileri tanımlayarak daha etkili keşif yapabilmek

otomasyon ve entegrasyon içinde olan verileri bağlantılı yapmak 

web 1.0'in potansiyelini arttırmak ve geliştirmek


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 18. Yy’da başlayan ve nüfusun çoğunluğunun mal ve hizmet üretimiyle uğraştığı toplum yapısını ifade eden dönemdir?


Tüketim toplumu

 

Bilgi toplumu

 

Tarım toplumu

 

Sanayi toplumu

İletişim toplumu


6.Soru

- Konuşma sırasında verilen bilginin doğruluğu

- Konuşma sırasında kullanılan dilin kibarlığı

- Kişinin yapıcı ve olumlu ses tonu

- Hizmet verenin profesyonelliği

Yukarıda sıralanmış koşulların tamamı aşağıdakilerden hangisi için kesinlikle gereklidir.


Web işlemleri sırasında kurulan online olmayan iletişimde

 

Kurumsal online müşteri desteği sırasında

 

Dijital veri tabanlarında

 

Veri transferinde

İnternet üzerinden kullanılan arama motorlarında


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi E-Pazarlama Araçları arasında yer almaz?


Web Sitesi

 

Dağıtım

 

Banner Reklam

 

Sosyal Medya Pazarlama

Mobil Pazarlama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin amaçları arasında yer almaz?


Müşteriye dair işletmede bir bilgi dağarcığı oluşturmak

 

Sadık olmayan müşterileri aramak

 

Sadık müşteri ilişkilerini geliştirmek

 

Müşteri beklenti ve bağlılığını arttırmak

Müşterileri tanımlayarak onların işletmeye ve ürünlere yönelik algılarını şekillendirmek


9.Soru

I- Ticari sırların sızdırılmış olması

II- Kötü bilgilerin yayılmış olması.

III- Ağırlıklı olarak negatif yanıt (ya da tepki)

IV- Yaygın olması

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri kurumsal blogin riskleri arasındadır?


Yalnızca I

 

Yalnızca II

 

II ve III

 

I, II ve III

Hepsi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltmasıdır?


MİŞ

 

MİY

 

MİŞY

 

MİYÖ

MYÖ


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog ve diğer blog türleri gibi takip ettikleri trendler arasında yer almaz?


Ürün adı

 

Markalama

 

Çoklu yazar

 

Blog ağları

İç reklamlar haricinde başka reklam olmama


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web 2.0 uygulaması ile birlikte ortaya çıkan internet sitelerinden birisi değildir?


Wikipedia

Youtube

İnstagram

Twitter

Türk Dil Kurumu Sözlüğü


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternetin işletmeler ve pazarlama stratejisi ile ilgili ilişkisi düşünüldüğünde söylenemez?


İşletmelerin gelişim sürecine katkı sağlar.

Müşteri odaklı çalışılmasını gerekli kılar.

İletişim maliyetlerini artmasına neden olmaktadır.

İnternetten verimlilik sağlamak için pazarlama stratejisi geliştirmek zorunludur.

İnternet sayfalarının profesyonel olarak planlanması ve tasarlanması gereklilik kazanmıştır.


14.Soru

En hızlı bir şekilde yayılan iletişim aracı olarak literatüre giren İnternet (web) kullanıcı sayısının 10 milyona erişme süresi kaç yılda gerçekleşmiştir?


1

2

3

4

5


15.Soru

Web 2.0 temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Youtube sitesinde zahmetsizce film izleyebilmek.

Facebook sayfasında zahmetsizce film izleyebilmek.

Bloglarda içeriğe kolayca ulaşabilmek.

Kullanıcıların teknik eğitime sahip olmadan içerik üretebilmesi ve ürettikleri içeriği paylaşabilmesine olanak sağlamasıdır.

HTML sayfalarının kolayca hazırlanabilmesi.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin eMİY stratejisine sahip işletmelerin avantajları arasında yer almaz?


Yeni ve uluslararası tedarikçi ve müşterilere erişerek işletmenin rekabet avantajına sahip olmasını sağlamak,

 

Geleneksel MİY teknik ve yöntemlerini geliştirmek,

 

Müşterilerle resmi olmayan ilişkiler geliştirmek,

 

Farklı iletişim ortamlarında yer alan müşterilere ilişkin daha verimli bilgi sağlamak,

İşletme için yeni ve farklı e-iş fikirlerini daha olanaklı kılmaktır


17.Soru

Destek irtibat formu şeklinde oluşturulan iletişim uygulamaları da işletmeler için önemli bir destek hizmeti sunma potansiyeli taşımaktadır. Bu tür irtibat formlarının etkin ve verimli bir destek hizmeti sunabilmesi için aşağıdakilerden hangi özelliğe sahip olması beklenmektedir?


İletişim formunun kısa ve kullanışlı olması,

 

Gerekli olmayan bilgilerin sorulmaması,

 

Anlaşılır hata (eksik veya yanlış bilgi girişi gibi) mesajlarının oluşturulması,

 

Mesajın alındığına ve en kısa zamanda dönüş yapılacağına dair bir doğrulama yapılması,

Hepsi


18.Soru

I. Şirketler

II. Topluluklar

III. Tek Taraflı

IV. Katılımlı

V. Web formları

VI. Web uygulamaları

VII. Okuma

VIII. Okuma ve yazma

Yukarıda verilen açıklamalar Web 1.0 ve Web 2.0 için hangi şıkta doğru verilmiştir?


Web 1.0: I, III, V ve VII     Web2.0: II, IV, VI, VIII

Web 1.0: I, II, III ve IV       Web2.0: V, VI, VII, VIII

Web 1.0: I, II, IV ve V       Web2.0: III, VI, VII, VIII

Web 1.0: II, IV, VI, VIII     Web2.0: I, III, V ve VII

Web 1.0: II, V, VI, VIII     Web2.0: I, III, IV ve VII


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi semantik webin amacı kapmasında izin verilen aşağıdaki işlemlerden değildir?


Toplanan veriler kavramsal olarak organize edilecek ve yararlı bilgiye dönüşecektir.

Elde edilen yeni bilgiler kontrol ve süzgeçten geçirilecek tutarsızlıklar temizlenecektir.

Anahtar kelime tabanlı arama kullanıcı odaklı olacaktır

Tıklama ve görüntüleme verilerini tanımlamak mümkün olabilecektir.

Yalnızca okuma ve yazma etkinlikleri yapılabilecektir.


20.Soru

Aşağıda sıralanmış kriterlerden hangisi temel müşteri veri tabanında bulunan dahili verilerden olamaz?


Çalışanların ve satışçıların raporları

 

Son ziyaret, sıklık ve miktar değeri skorları.

 

Web işlemleri ve diğer sorgular

 

Satış sonrası istekler.

Satış promosyonları.