Turizm Pazarlaması Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hizmet üretiminde sunumun ve tüketiminin eş zamanlı olarak gerçekleşiyor olması hizmet pazarlamasının hangi özelliği ile ilişkilidir?


İhtiyaç

Ayrılmazlık

Soyutluk

Homojenlik

Müşteri deneyimi


2.Soru

İşletmeye yedek parça ve malzeme temin eden işletme dışı çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Aracılar

Tedarikçiler

Pay sahipleri

Rakipler

Teknoloji


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin satış elemanlarına yönelik satış tutundurma araçlarından biridir?


İkramlar

Ticari fuarlara katılma

Ek komisyonlar

Seyahat acentesi toplantıları

Primler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet senaryolarının sağladıkları bulgulardan değildir?


Hizmet sürecine ilişkin amaç ve hedefleri belirlemek

Hizmet süreçlerinin maliyetlerini belirlemek

Mevcut hizmet sürecinin etkinliğini değerlendirmek

Hizmet karşılaşmalarını planlamak

Hizmet sürecinin başarısı ve verimini arttıracak davranış kalıplarını tespit etmek


5.Soru

Pazarlama, “iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim sürecidir” ifadesinde geçen değişimin gerçekleşmesi için sağlanan unsurlardan biri değildir?


Değişim sürecinde en az iki taraf bulunmalıdır

Tarafların sunabilecekleri bir değer olmalıdır

Taraflar birbirlerinden haberdar olmalıdır

Süreçte yer alan taraflar değişime istekli olmalıdır

Tarafların teklifler arasında seçim hakkı olmamalıdır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "üretime ve ürüne yönelik dönem"in özellikleri arasında yer alır?


Üretilen malların satış problemi yoktur

Bu dönemde işletme sayısı artışı ile birlikte rekabet de artmıştır

Arz, talepten fazladır

Kitlesel üretimde önemli artışlar gözlenmektedir

Tüketici hakları ve tüketicinin korunması gündemdedir


7.Soru

"Tüketicinin bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirdiği olumlu tutum" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Müşteri ihtiyacı

Müşteri beklentisi

Müşteri isteği

Müşteri memnuniyeti

Müşteri sadakati


8.Soru

Üretilen ve fiyatlandırılan turistik ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılması işlevi aşağıdakilerden hangisi ile yerine getirilmektedir?


Ulaştırma

Teslimat

Dağıtım

Ürünü sunma

Kargolama


9.Soru

Hizmetleri diğer ürünlerden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. Hangisi bunlardan biridir?


Fiyatı

Homojenliği

Paketi

Hacmi

Soyutluğu


10.Soru

Tüketicinin bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirdiği olumlu tutum pazarlamanın hangi temel kavramı ile açıklanmaktadır?


Değer

İstek

Müşteri sadakati

Değişim

Talep


11.Soru

Çalışanları müşterilerle aynı öneme sahip, örgütün içsel müşterileri olarak kabul eden pazarlama yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Dışsal pazarlama

Makro pazarlama

Hizmet pazarlaması

İçsel pazarlama

 Geleneksel pazarlama


12.Soru

Hizmetin tanımı, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Alım gücü ile desteklenmiş olan istekler

Sahiplenilmeyen ancak alıcısına bir fayda üreten değişimler

İnsan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireylerin mevcut alternatifler arasından elde etme veya sahip olma arzusu gösterdikleri nesneler

Tatmin edilmemiş insan dürtüsü

Bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirilen olumlu tutum


13.Soru

Turistik ürünlerin pazarlanmasında aşağıdaki işletme içi çevre faktörlerinden hangisi tersine işlemektedir?


Ürün

Fiyat

Dağıtım

Tutundurma

İnsan Kaynakları


14.Soru

Genel anlamıyla düşünüldüğünde hizmet ve Turizm pazarlaması içinde müşterilerin kaç tür rolü vardır?


3

4

2

5

1


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet süreçleri sınıflandırılmalarından biri değildir ?


Dikey ve yatay süreçler

Temel ve alt süreçler

Ön alan ve arka alan süreçleri

Hizmet üretimi ve hizmet sunumu süreçleri 

Hizmet pazarlaması süreçleri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm sisteminde dağıtım sisteminde yer alan toptancı konumundaki aracıdır?


Tur operatörleri

Seyahat acenteleri

Otel temsilcileri

Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri

Oto kiralama işletmeleri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinin kuruluş yerinin boyutlarından değildir?


Coğrafi alan

Ulaşım olanakları

Rakip işletmeler

İklim

Altyapı ve Üstyapı


18.Soru

Herhangi bir mal karşılığında satıcı tarafından istenen ya da alıcı tarafından ödenmesi gereken paraya ne ad verilir?


Ürün

Fiyat

Mal

Hizmet

Değer


19.Soru

Pazarlamanın gelişimi tarihsel süreç açısından değerlendirildiğinde, pazara ve pazarlamaya yönelik dönem olarak nitelendirilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


I. Dönem

II. Dönem

III. Dönem

IV. Dönem

V. Dönem


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından biridir ?


Ürün

Fiyat

insan

Dağıtım

Tutundurma