WEB TASARIMI SATIŞ VE PAZARLAMA Dersi Sosyal Medya Pazarlaması ve Ölçümü soru cevapları:

Toplam 65 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Web 2.0’ın Web 1.0’a göre farkları nelerdir?


CEVAP:

Tek yönlü iletişime olanak sağlayan web 1.0 zamanında Internet, tüketicilere belirli konularla ilgili sınırlı bilgiler sağlarken web 2.0’ın gelişmesine paralel olarak çift yönlü ve etkileşime dayalı bir bilgi paylaşım platformu hâline gelmiştir. Başka bir ifadeyle, tüketiciler pasif bir hâlden aktif rol üstlenen bir hâle gelmişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte tüketici ve işletme açısından önemli bir iletişim ve etkileşim mecrası konumuna gelen sosyal medya mecrası, yapısı gereği iletilerin çok hızlı bir şekilde ve çok fazla sayıda kişiye ulaşmasını olanaklı hâle getirmiştir.


#2

SORU:

Sosyal medya kavramını açıklayınız?


CEVAP:

Sosyal medya, kullanıcıların çevrimiçi olma, değişim, katılım, iletişim, tartışma gibi herhangi bir sosyal etkileşimi şeklinde bir araya gelmesini olanaklı hâle getiren web-temelli yazılım ve hizmetlere yönelik geniş kapsamlı bir kavramı ifade etmektedir. Bu etkileşim, bireysel ya da diğer şekillerde yazı, ses, resim, video ve diğer medya unsurlarını kapsayabilmektedir. Yeni nesil içerik, var olan içeriklerin önerilmesi ve paylaşımı, ürün, hizmet ve markalara yönelik değerlendirmeler, güncel konuları tartışma, tutku, ilgi ve hobilerin takibi, uzmanlık ve deneyimler in paylaşılması gibi birçok şey dijital kanalların açık bir oyunu şeklinde dağıtılmakta ve paylaşılabilmektedir. Çeşitli kanallar yoluyla insanların online konuşabilme yolları bulunmaktadır. Sosyal ağ gerçeği, insanların online konuşabildiği her yer şeklinde belirtilmektedir. İşletme anlamında ise insanların hangi firma, ürün ya da marka ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve işletmenin ilgilendiği alanların belirlenmesi sağlanabilmektedir.


#3

SORU:

Geçmişteki sosyal medya aktivitelerine örnekler veriniz.


CEVAP:

Kullanıcılara mesaj bırakmak, mesajlaşma ağlarından mesaj okumak, dosya transferi yapmak ve oyun oynamaya olanak veren çevirmeli ağ sistemleri (Bulletin Board Services), ii dünyasına yönelik olan İnternetin birçok hizmetine metin temelli bağlanmayı olanaklı kılan (Compuserve) ve kullanıcılarına haber, hava durumu, ağ sistemleri, alıveriş, uzman yorumları, bankacılık, finans ve seyahat gibi çeşitli alanlara online ulaşmalarını sağlayan (Prodigy) ve IRC gibi chat siteleri örnek olarak verilebilmektedir.


#4

SORU:

Günümüzde sosyal medya ile ilgili ne değişmiştir ve bu değişimin sebebi nedir?


CEVAP:

Son zamanlarda değişen şey sosyal medya teknolojilerinin yaygınlaşması ve ulaşımıdır. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler, günlük hayata adapte edilmesi karşılıklı etkileşim bunun temel sonucudur. Geçmişte erken benimseyenlerle sınırlandırılan ve kullanışsız kullanıcı ara yüzlerine sahip bu alan, şu an herkesin katılımına açık, iyi bir şekilde tasarımlanmış sunucu temelli herkesin rahat edebildiği şekilde adapte edilmiştir (Ryan ve Jones, 2009:153,154).


#5

SORU:

İnternetin sürekli olarak kullanıcılar tarafından güncellenmesine olanak veren medya alanlarına örnek veriniz.


CEVAP:

Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Foursquare, Flickr, Wikipedia, Google, Yandex, Blog ve etkileşimli haber siteleri.


#6

SORU:

Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Bu özellikler:

 • Zamandan ve mekandan bağımsızlık,
 • Kullanım kolaylığı,
 • Etkileşim,
 • Erişim ve erişilebilirlik,
 • Yenilik,
 • Kalıcılık,
 • Ölçülebilirlik,
 • Fizikselden dijitale geçiş

olarak sıralanabilir.


#7

SORU:

Sosyal medyanın zamandan ve mekândan bağımsız olmasının sebebi nedir?


CEVAP:

Sosyal medya platformlarına ulaşmak kullanıcılar için bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer Internet bağlantılı araçlar yoluyla yapılabildiğinden tüm zaman dilimlerinde içerik üretme olanağı sağlayabilmektedir. Kullanıcıların süreklilik arz edecek bir şekilde sosyal medya platformlarını kullanabilmeleri ve bulundukları zaman dilimi içerisinde içerik oluşturabilme ve paylaşabilme olanaklarına sahip olması sosyal medyayı zaman ve mekândan bağımsız bir hâle getirmektedir.


#8

SORU:

Sosyal medya kullanıcılarının eş zamanlı olarak sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilmesi nasıl sağlanmaktadır?


CEVAP:

Sosyal medya kanalları eş zamanlı iletişimi destekleyen modüller kullanmaktadır. Kullanılan bu modüller sosyal medya kullanıcılarının eş zamanlı olarak sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilmesini sağlamaktadır. İletilen bir ticari mesaj kanala katılan üyeler tarafından eş zamanlı olarak görülmekte ve üyeler mesaja ilgi duyduklarında bu ilgiye gösterilen tepkilerle etkileşim ortaya çıkmaktadır.


#9

SORU:

Erişilebilirlik açısından geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki farklar nelerdir?


CEVAP:

Erişilebilirlik anlamında ise geleneksel medya aracı ile üretim genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin kontrolünde iken sosyal medya araçları ile genel olarak herkesin çok az veya sıfır maliyetle kullanılabilmesine olanak sağlaması şeklinde ifade edilebilmektedir.


#10

SORU:

Kalıcılık açısından geleneksel medya ile sosyal medyayı karşılaştırınız.


CEVAP:

Geleneksel medya ile oluşturulan unsurların değiştirilmesinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Örnek olarak bir dergide basılan makale dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Ancak sosyal medya da oluşturulan unsurların gelen bildirimler üzerine üzerinde değişiklik yapılması anlık bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Tuncer, 2014:13).


#11

SORU:

E-posta kim tarafından ve ne zaman icat edilmiştir?


CEVAP:

Bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson, 1971’in sonlarına doğru Internet temelli e-postayı icat etti. Ray Tomlinson, 1968’de ilk İnterneti oluşturmak için ABD Savunma Departmanı tarafından kiralanan şirket olan Bolt Beranek ve Newman (BBN) şirketinde bilgisayar mühendisti olarak çalışıyordu.


#12

SORU:

Usenet nedir ve kim tarafından geliştirilmiştir?


CEVAP:

Usenet dünya çapında dağıtılan Internet tartışma sistemidir. Duke Üniversitesi öğrencileri Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından 1980’de başlatıldı. Kategorize edilen mesajların paylaşılması için doğaçlama e-posta kavramını kullandılar. Kullanıcılar bir veya daha fazla kategorilerdeki mesajları okuyabilme ve yollayabilme olanağına kavuştular.


#13

SORU:

LISTSERV’in e-postalama mekanizmasına katkısı ne olmuştur?


CEVAP:

LISTSERV, e-posta iletişimine yönelik kullanımı arttırmış ve anlık iletişimde çok sayıda insana ulaşmanın etkili bir yolu olduğu kanıtlanmıştır. LISTSERV öncesinde e-posta listeleri manuel olarak yönetilmekteydi. İnsanlar listeyi yöneten bir yöneticiye eklenecek ya da çıkarılacakları yazmak zorundaydılar. Bu süreç popülaritesi artan tartışma listeleri için çok zaman kaybolmasına neden oluyordu. E-postalama mekanizması, LISTSERV’in girişi ile oldukça büyüdü. LISTSERV, bir kişinin e-posta yollayabildiği ve bu e-postanın çok sayıda insana ulaşabileceği e-posta listesi yazılım uygulaması olarak ilk uygulamalardan birisiydi.


#14

SORU:

IRC nedir?


CEVAP:

E-posta, Usenet ve Listserve bireysel ve kategorize edilmiş mesajların paylaşılmasına ve bir liste yoluyla gruplara yollanmasına yardım etti. Bu hâlâ insanların yüz yüze buluşmasına benzeyen bir yapı oluşturmuyordu. Internet Relay Chat (IRC), 1988’deki bir deneyim sonucunda piyasaya sürüldü. IRC sohbetin bir şekliydi. Temelde tartışma forumlarındaki gruba yönelik tasarlanmıştı. Bu şekilde veri transferinin ve sohbetin yanında özel bir mesaj yoluyla bire-bir iletişimi olanaklı kılıyordu.


#15

SORU:

İlk blogların özellikleri nelerdir?


CEVAP:

İlk bloglar yaygın web sitelerindeki basit güncellemelerden oluşmaktaydı. Bununla birlikte, yayın sürecini oluşturan ters kronolojik sırada ilerleyen web makalelerinin üretimi ve bakımını kolaylaştıracak araçların gelişimi daha geniş, daha az sayıda ve daha az teknik olarak yapılabilirdi.


#16

SORU:

Sosyal medya hangi kullanıcı türlerinden oluşmaktadır? Açıklayınız.


CEVAP:

Bu türler:

 • Reddedenler: Sosyal medyanın hayatlarını kontrol etmediğini düşünen gruptur.
 • Dalgıçlar: Sosyal medya hesabı olup düzenli bir şekilde bu aracı kullanmayan gruptur.
 • Bakirler: Sosyal medya araçlarında yeni hesap açan ve kullanmaya başlayan gruptur.
 • Gözlemciler: Sosyal medyadaki oluşumlara katılmazlar sadece izlemekle yetinirler.
 • Gösteriş Meraklıları: Sosyal medyayı kendilerini kanıtlama yeri olarak gören ve bu amaçla kullanan gruptur.
 • Klavye Delikanlıları: Genellikle yüz yüze iletişimde zayıf olan sosyal medyada son derece aktif ve konuşkan olanların oluşturduğu gruptur.
 • Hayaletler: Sosyal medya aktiviteleri konusunda oldukça hevesli olmalarına rağmen gizliliğe son derece önem veren gruptur.
 • Değişenler: Gizlilik yeterli olmadığından birden fazla sosyal medya kimliklerine sahip gruptur.
 • Soru Soranlar: Sosyal medya kanallarında sorular sorarak sohbetlere dâhil olan gruptur.
 • Muhabirler: Haberleri ilk olarak beğenen ve paylaşan kişilerden oluşan gruptur.
 • Onay Arayanlar: Kanallarda paylaştıkları yorum, beğeni ve paylaşım sayısını önemseyen gruptur.

#17

SORU:

En yaygın sınıflandırmaya göre sosyal medya kanalları nelerdir?


CEVAP:

En yaygın sınıflandırmaya göre bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar, sosyal işaretlemeler, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, podcastler, veri küratörlüğü, wikiler ve forumlar sosyal medya kanalları olarak ifade edilmektedir.


#18

SORU:

Sosyal medya kanallarından olan forumları açıklayınız.


CEVAP:

Genellikle belirli konular ve ilgi alanları ile ilgili kullanıcıların birbirleriyle tartışıp sorular sorarak ya da yorumları inceleyerek bilgi paylaşımı yaptıkları sitelerdir. Aktif bir paylaşım kitlesiyle hareket eden oldukça popüler sitelerdir (Tuncer, 2014:21).


#19

SORU:

Mikroblog nedir? Örnek veriniz.


CEVAP:

Mikrobloglar, anlık ve kısa içeriklerle başkalarıyla içerik paylaşılmasına dönük siteler olarak tanımlanmaktadır. En popüler mikroblog sitelerinden biri olan Twitter’da girilen her blog yazısı 140 karakterle sınırlıdır. Kullanıcıların anlık olarak yaptıklarını başkalarıyla paylaşmalarına olanak veren mikroblog siteleri, özellikle profesyoneller tarafından bilgi ve haber paylaşımı amaçlı kullanılarak verimli etkileşimlere yol açmaktadır. Twitter’a ek olarak mikrobloglara Plurk, Jaiku ve Yammer örnek olarak verilebilmektedir (Kara, 2013:75).


#20

SORU:

Podcastler nedir? Açıklayınız.


CEVAP:

Kullanıcılara, düzenli bir frekansla yayım yaparak ve üyelik sistemine dayalı ses temelli program hizmetleri sunan sitelerdir. Çoğunlukla dizi hâlindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vb.) İnternet üzerinden ve genellikle besleme yoluyla bilgi- sayar ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır. Bu şekilde indirilmiş¸ dosyalara Podcast adı verilmektedir. Pod kelimesi 2000’li yıllarda “iPod” kelimesindeki pod (küçük kapsül) ve “Broadcast” (yayın) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Podcast’ler ilk defa iPod için geliştirilmiş olmakla birlikte, podcast tabiri günümüzde sadece Ipod’lar için kullanılmamaktadır (Tuncer, 2014:20).


#21

SORU:

Veri küratörlüğü servisleri niçin kullanılır?


CEVAP:

Çeşitli konularda bilgiye dayalı paylaşımın son derece yüksek olduğu bir dönemde karşılaşılan sorunların başında çok sayıda içerik içerisinden hangilerinin ilgi çekici olduğunu belirlemek ve vakit harcamaya değer olduğu kararını verebilmektir. Kullanıcıların bu kadar çok içerik içerisinde kaybolmaması ve vaktini rasyonel kullanabilmesi için veri küratörlüğü servisleri kullanılmaktadır.


#22

SORU:

Wiki nedir?


CEVAP:

Wiki, sayfaları kullananların kendileri tarafından oluşturulduğu ve bir kullanıcının diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan sayfaları istediği şekilde değiştirebildiği web siteleridir. Çoğunlukla, bu siteler kurumların içinde bir grup bireye kendi gruplarına bilgiyi yaymak amacıyla web sitelerini oluşturma, referans verme ve düzeltmesine olanak sağlamak için kullanılmaktadır. Wiki’ler, sadece birkaç kişinin görebileceği gibi açık olabilirken herkesin görebileceği biçimde açık hâlde bulunabilir. Düzeltme yapma hakkı herkese ya da sadece birkaç kişiye tanınırken bu kararlar sitenin sahibi ya da ‘wiki sahibi’ tarafından verilebilmektedir. Wiki’ler katılımcı bir yapıya sahip olmasından dolayı bültenlere benzerken, toplu sohbete olanak tanıması nedeniyle bültenlerden ayrılmaktadır. Wiki’de sonuç, ortak fikir birliğini yansıtan tek bir giriş yapılmasıdır. Bir wiki, okuyucuların ve paylaşım yapanların ana paylaşımı değiştirmesine izin vermektedir (Deneçli, 2015:34).


#23

SORU:

Sosyal medya pazarlaması nedir?


CEVAP:

Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya sitelerini kullanarak İnternet üzerinde görünürlüğü arttırmak yoluyla mal ve hizmetlerin tutundurulması olarak tanımlanabilir. Sosyal medya siteleri aracılığıyla sosyal ve iş ağları oluşturarak fikir ve bilgi değişimi sağlanmaktadır (Akar, 2011:37).


#24

SORU:

Sosyal medyadaki gelişmelerin işletme ve tüketici iletişimine yönelik sağladığı fırsatlar nelerdir?


CEVAP:

Sosyal medya kanalları yoluyla pazarlama, önemli bir etkinliğe ulaşmış¸ ve kişiler arası ilişkiler güçlenerek online olarak çok geniş¸ bir ortam hâline gelmiştir. Böylece, işletmeler çok daha geniş¸ kitlelere ulaşabilme olanağına kavuşmuştur. Tüketiciler çeşitli paylaşımlar yoluyla elde ettikleri bilgilere dayalı olarak kararlarını alabilmektedir. Bu ortamda, ürünün kalitesi, yapısal özellikleri, kullanım kolaylığı, fiyat kalite uygunluğu vb. birçok konuda yorum, eleştiri ve bilgilere yer verilebilmektedir (Hacıefendioğlu, 2010:58).


#25

SORU:

Sosyal medya pazarlaması kapsamında, sosyal medyanın oluşturduğu faydalardan yararlanmak isteyen işletmelerin sosyal medya kanallarında yer almalarına yönelik amaçlar nelerdir?


CEVAP:
 • Pazarlama amaçlarını etkili bir şekilde başarma,
 • Müşterilerde marka farkındalığı oluşturma,
 • Tüketicilerin eğilim ve bakış açılarını inceleme,
 • Fikir liderlerini (sosyal medya etkileyicileri) tanımlama,
 • Fikir geliştirme,
 • Mesajların viral olarak yayılması,
 • Ürün satışlarını geliştirme,
 • Markayı takip eden kişi sayısını artırma,
 • Markaya ait web sitesindeki kullanıcı trafiğini artırma,
 • İlgili bağlantıları web sitesine yönlendirme,
 • Müşterilerle iletişim kurma, geliştirme ve sürdürme,
 • Müşteri etkileşimi yoluyla sorun çözme,
 • Müşterilerle iş birliği oluşturma ortamları kurma,
 • Sosyal medyada içerik oluşturma sürecini yönetme şeklindedir.

#26

SORU:

Sosyal medya pazarlaması süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?


CEVAP:

Sosyal medya pazarlaması dinleme, ölçme, bağlanma ve sonrasında pazarlama çabalarını optimize etme olmak üzere dairesel bir süreç olarak ele alınmaktadır.


#27

SORU:

Sosyal medya pazarlama sürecinin dinleme aşamasında hangi veriler elde edilebilir?


CEVAP:

Firmalar, ürün fikirleri, marka farkındalığı, tatmin ya da şikâyetler, demografik, kültürel ya da rakiplerin uygulamalarına yönelik birçok konuya ilişkin verileri bu yolla elde edilebilir.


#28

SORU:

Sosyal medya pazarlamasının dinleme aşamasını açıklayınız.


CEVAP:

Sosyal medyanın kurumsal ve bireysel anlamda oluşturduğu etkinin incelenmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. Sosyal medya kullanımının sıklığını ve ulaştığı boyutları anlamak ve ölçmek, işletmelere web’in farkındalık ve satışlar gibi önemli çıktılar üzerindeki etkisini belirlemeyi mümkün kılmaktadır. Pazarlamacılar geleneksel web analitiklerini kullanarak trafik, tekil ziyaretçiler, gelen linkler gibi metrikler ve arama motoru optimizasyonu ve sosyal medya pazarlama çabalarıyla tekil ziyaretçileri optimize etmeye çalışmaktadır. Sos- yal medya analitikleri ise, izleyicilerin düşünceleri, hissettikleri, aktiviteleri ve demografik özellikleri ile ilgili niteliksel bir (kalitatif) anlayış sağlamaktadır.


#29

SORU:

Sosyal medya pazarlamasının bağlanma aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?


CEVAP:

Etkili bağlılık, dinleme ve ölçmeden sonra gelmektedir. Ölçme aşamasında elde edilen bilgilere dayalı olarak bireyler bölümlere ayrılmaktadır. Ayrılan bu bölümlere yönelik uygulamalarla etkili bağlılık çalışmalarıyla ilgili kendilerine bir yol haritası belirlemektedir. Online topluluk içerisindeki etkili ve önemli üyelerin belirlenmesi yoluyla bağlılık stratejisi için temas noktaları belirlenmeye çalışılmalıdır. Sosyal etkileyicilere erişme, işletmelerin pazarlama mesajının doğru bir şekilde yayılmasını sağlayabilir. Sosyal medyada yer alan bireyler pasifler, seyirciler, birleştiriciler, toplayıcılar, eleştirenler ve yaratıcılar olarak sınıflandırılmışlardır.


#30

SORU:

Bloglar yolu ile pazarlama nasıl gerçekleşir?


CEVAP:

Bloglar kullanıcıların çok farklı konularda bilgi içeriği ve yorum paylaşabildikleri sitelerdir. İşletmeler böylesi bir ortamda (blogosfer) kendilerini neyin çok fazla etkilediğini fark etmeye başlamışlardır. Aynı zamanda tüketicilerin kendi ürünleri ve rakip ürünleri hakkında neler düşündüklerini ve bu kanala yazarak diğer kişilerle paylaştıklarını öğrenebilmektedir. Kullanıcılar merak ettikleri birçok konuyla ilgili bloglara başvurmakta ya da burada fikirlerini yaymaktadır. Bloglar işletmeler için müşteri bağlılığı oluşturma, şirketin olumlu yönlerini açığa çıkarma, topluluklarla konuşma başlatma ve sürdürme aracı niteliğindedir. Böylece tüketicilerin ürün, marka ya da firmayla ilgili ve bilgili olması sağlanarak bunlarla ilgili topluluklar oluşturulabilmektedir (Akar, 2011:51).


#31

SORU:

Twitter’daki başarılı işletmeler hangi işlemleri yapabilmektedir?


CEVAP:

Twitter’daki başarılı işletmeler karşılıklı konuşmaları aktif bir şekilde izleyen, müşteri memnuniyetiyle ilgili olduklarını kanıtlayan ve derinlemesine ve çabuk müşteri hizmetleri sağlayanlardır.


#32

SORU:

Sosyal ağlar yoluyla pazarlamanın getirdiği avantajlar nelerdir?


CEVAP:
 • Ağızdan ağıza pazarlamayı destekler.
 • Pazarlama araştırmasını kolaylaştırır.
 • Fikir üretme ve yeni ürün geliştirmeyi sağlar.
 • İşbirlikçi yenilik sağlar.
 • Müşteri hizmetlerini hızlandırır ve etkinleştirir.
 • Çalışanların iletişimlerini güçlendirir.
 • İtibar yönetimi sağlar.
 • Ürün ve marka farkındalığını arttırır.

#33

SORU:

Sosyal işaretleme sitelerinin pazarlamaya katkıları nelerdir?


CEVAP:
 • İş birliğini kolaylaştırır.
 • Tanımlayıcı meta data elde edilir.
 • Bulunabilirlik sağlanır.
 • Sınıflandırmayı kolaylaştırır.
 • Yeniliği teşvik eder.

#34

SORU:

Youtube yoluyla pazarlamanın faydaları nelerdir?


CEVAP:
 • Pazarlama farkındalığı oluşturma,
 • Doğrudan ya da dolaylı ürün reklamı yapabilme,
 • Tanıtım faaliyetleri yapabilme,
 • Doğrudan ya da dolaylı satış yapabilme,
 • Ürün desteği sağlama,
 • Ürün eğitimi gerçekleştirme,
 • Personel iletişimi sağlama,
 • İş alım,
 • Tüketici bilinçlendirmesi yapabilme,
 • Kurumsal eğitim faaliyetlerinin bir kısmını web’e taşıma,
 • Sosyal fayda sağlayan faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde duyurulması ve yayılmasıdır.

#35

SORU:

Sosyal medya ölçümlemeleri neden gereklidir?


CEVAP:

Sosyal medya ölçümlemeleri yoluyla işletmenin pazarlama stratejisi içerisinde sosyal medyanın payını izleyebilmek ve net sonuçlara ulaşmak büyük önem taşımaktadır. Öte yandan sosyal medya kanalları ve kullanıcıları sürekli değişkenlik gösterdiğinden pazar- lama hedef ve stratejilerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi kapsamında somut verilere ihtiyaç fazladır. Tutarlı ve sürekliliğe dayalı analizlere ağırlık verilmelidir.


#36

SORU:

Sosyal medya ölçümlerinde kullanılabilecek ölçümleme araçlarına örnek veriniz.


CEVAP:

Sayfa gösterimleri, tekil ziyaretçi sayısı, kayıtlı üye sayısı, dönüşüm oranı, tüm medya kanallarındaki konuşulma, takipçi sayısı, arkadaş¸ sayısı, paylaşım sayısı, yorum sayısı, retweet sayısı, etkileşim oranı, yorumlar, indirilme, sohbet sayısı, video yükleme sayısı, kullanıcı sayısındaki büyüme, satın alma, tıklama sayısı, beğenme sayısı örnek olarak verilebilmektedir.


#37

SORU:

Müşteri kazanma ve dönüşüm ölçüm araçlarını açıklayınız.


CEVAP:

Müşteri kazanma ölçüm araçları ile kullanıcıların işletmenin sağladığı değer ve sunduğu tekli ere odaklanılmaktadır. Dönüşüm ise, potansiyel müşterilerin satışa dönüşüm oranıdır. Ziyaretçinin markaya ulaşması, satış¸, üyelik, veri indirme ve kayıt olma gibi işlemleri içermektedir.


#38

SORU:

Twitter için kullanılan ölçüm araçları nelerdir?


CEVAP:

Takip edenler, @’li yanıtlar, doğrudan mesajlar, Twitter’da girilen bir girdinin başkalarına gönderilme/iletilme sayısı, bahsedilenler/referanslar, retweet’lere ve bahsedilenlere /referanslara toplam erişim.


#39

SORU:

Sosyal medya ne ifade eder? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Bilgi, iletişim ve teknoloji çağındaki günümüz iş ve sosyal yaşamı çeşitli alanlardaki yenilikler ve bu yeniliklerin etkileri de ekonomiden sosyolojiye çeşitli disiplinlerin çalışma konularını oluşturmaktadır. Sosyal medya, bu üç olguyu da içerisinde bulundurarak oldukça geniş bir alana etki etmektedir. Sosyal medya, kullanıcıların çevrimiçi olma, değişim, katılım, iletişim, tartışma gibi herhangi bir sosyal etkileşimi şeklinde bir araya gelmesini olanaklı hâle getiren web temelli yazılım ve hizmetlere yönelik geniş kapsamlı bir kavramı ifade etmektedir.  Bu etkileşim, bireysel ya da diğer şekillerde yazı, ses, resim, video ve diğer medya unsurlarını kapsayabilmektedir. Yeni nesil içerik, var olan içeriklerin önerilmesi ve paylaşımı, ürün, hizmet ve markalara yönelik değerlendirmeler, güncel konuları tartışma, tutku, ilgi ve hobilerin takibi, uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılması gibi birçok şey dijital kanalların açık bir oyunu şeklinde dağıtılmakta ve paylaşılabilmektedir. Çeşitli kanallar yoluyla insanların online konuşabilme yolları bulunmaktadır. Sosyal ağ gerçeği, insanların online konuşabildiği her yer şeklinde belirtilmektedir. İşletme anlamında ise insanların hangi firma, ürün ya da marka ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve işletmenin ilgilendiği alanların belirlenmesi sağlanabilmektedir. Sosyal medya, her bireyin diğer bireylerden oluşan grupları kolaylıkla etkilemesini olanaklı hâle getirerek yüksek seviyede ve oldukça hassas ölçeklenebilir ve erişilebilir teknoloji ya da tekniklerdir.


#40

SORU:

web 1.0 biçiminde yararlanılan internet ne anlama gelir?


CEVAP:

Kullanıcıların aktif olmadan sadece katılımcı olarak yer aldığı internete denir.


#41

SORU:

web 2.0 teknolojisi hakkında kısaca bilgi veriniz.


CEVAP:

O’Relly Medya tarafından ilk kez ortaya çıkarılan web 2.0 teknolojisi, tamamen etkileşime dayalı bir ortam önermekteydi. Bu yeni anlayışın gelişimi, İnternetin sürekli olarak kullanıcılar tarafından güncellenmesini olanaklı hâle getirmiştir. Böylece, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Foursquare, Flickr, Wikipedia, Google, Yandex, Blog ve etkileşimli haber siteleri gibi yeni medya alanlarının oluşturulması sağlanmıştır. Dolayısıyla, kullanıcıların kendi düşüncelerini ve kimliklerini daha açık bir şekilde ifade edebilecekleri bu alanlar sayesinde farklı düşüncelerin, fikirlerin, uygulamaların paylaşılması ile İnternetin daha fazla kullanılmasına yol açılmıştır


#42

SORU:

Sosyal medyanın sahip olduğu özellikler nelerdir?


CEVAP:

Sosyal medyanın sahip olduğu özellikler zaman ve mekandan bağımsızlık, kullanım kolaylığı, etkileşim, kullanıcı içeriği, platformlar arası bağlantı, ölçülebilirlik, fizikselden dijitale geçiş olarak ifade edilebilmektedir.


#43

SORU:

Sosyal medyanın  zaman ve mekandan bağımsızlık özelliği ne ifade eder? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Sosyal medya platformlarına ulaşmak kullanıcılar için bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer İnternet bağlantılı araçlar yoluyla yapılabildiğinden tüm zaman dilimlerinde içerik üretme olanağı sağlayabilmektedir. Sosyal medya, zaman ve mekân sınırı olmadan bireyler arası iletişim ve etkileşimin yapılabilmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bazı sosyal medya platformlarında içerik üretmeden de kullanıcılar yer alabilmektedir. Kullanıcıların süreklilik arzedecek bir şekilde sosyal medya platformlarını kullanabilmeleri ve bulundukları zaman dilimi içerisinde içerik oluşturabilme ve paylaşabilme olanaklarına sahip olması sosyal medyayı zaman ve mekandan bağımsız bir hâle getirmektedir.


#44

SORU:

Sosyal medyanın kullanım kolaylığı özelliği ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Sosyal medya platformları, kullanıcı dostu bir hâlde yapılandırıldıkları için oldukça kolay bir kullanım özelliğine sahiptir. Bu platformlar üyelik sistemiyle çalışarak kullanıcılarından herhangi bir ön koşul ve bürokratik işlemler beklememektedir. Okuma yazma bilen, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanma konusunda çok az bir deneyime sahip olan her birey bir hesap oluşturarak sosyal medya platformlarına katılabilmektedir. Aynı zamanda kullanıcılar bu platformlardan kolay bir şekilde ayrılma hakkına da sahiplerdir. Kullanıcılar İnternet ortamının gerektirdiği yasal kurallara göre her türlü bilgi, belge, ses, resim, video ve diğer unsurları istedikleri kişi ve gruplarla paylaşabilmektedir. Yeni web teknolojileri ile tüketicilerin ve işletmelerin kendi web içeriklerini oluşturmaları ve paylaşmaları oldukça kolaydı


#45

SORU:

Sosyal medyanın etkileşim özelliği ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Sosyal medya platformlarının temelinde etkileşim yatmaktadır. Etkileşim, kişiler arasında, kişilerle kurumlar arasında ve kişilerle işletmeler arasında gerçekleşebilecek tüm etkileşimi sağlamaya yönelik bir yapıyı ifade etmektedir. Böylelikle sosyal medyanın diğer medya araçlarından en önemli farklılığı ortaya çıkmaktadır. Paylaşımlar yoluyla bireylerin etkileşime geçmesi ile sosyal medya daha yaygın ve daha etkili hâle gelmektedir. Geleneksel ya da şirket kontrollü gazete, dergi, radyo ve TV gibi araçlarda iletişim tek yönlü şekilde işlem görmektedir. Bunun karşısında sosyal medya ise çok yönlü bir şekilde işlemektedir. Sosyal medya karşılıklı olarak online konuşmalara herkesin katılmasına ve konuşmaları yaymasına olanak vermektedir. Sosyal medya kanalları eş zamanlı iletişimi destekleyen modüller kullanmaktadır. Kullanılan bu modüller sosyal medya kullanıcılarının eş zamanlı olarak sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilmesini sağlamaktadır. İletilen bir ticari mesaj kanala katılan üyeler tarafından eş zamanlı olarak görülmekte ve üyeler mesaja ilgi duyduklarında bu ilgiye gösterilen tepkilerle etkileşim ortaya çıkmaktadır. Özellikle ağızdan ağıza iletişime yönelik olarak sosyal medya, marka yöneticilerinin belirledikleri amaçları açısından oldukça faydalı sonuçlara oluşmasına neden olmaktadır. Ortak ilgi alanları, zevkleri ve beğenileri olan katılımcıların çeşitli markalardan gelen mesajlara yönelik karşılıklı bilgi alışverişi iletişim çalışmalarının verimliliğini artıran bir sonuç ortaya çıkarabilmektedir. Kullanıcıların oluşturdukları olumlu ya da olumsuz her türlü bilgi ve içerikle tüketicilerin ihtiyaç duydukları bilgileri arama, bulma, okuma, aktarma ve tüketme davranışlarını önemli derecede etkilemiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da sosyal medya platformları önemli aşamalar kaydederek gelişme göstermiştir.


#46

SORU:

Sosyal medyanın erişim ve erişilebilirlik özelliği ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Erişim anlamında sosyal medya ile herkes küçük ya da büyük, benzer ya da farklı kitlelere ulaşabilmektedir. Herhangi bir bloğa yazılan yazılar çok az bir kitleye ya da milyonlarca kişiye ulaşılmasına neden olabilmektedir. Erişilebilirlik anlamında ise geleneksel medya aracı ile üretim genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin kontrolünde iken sosyal medya araçları ile genel olarak herkesin çok az veya sıfır maliyetle kullanılabilmesine olanak sağlaması şeklinde ifade edilebilmektedir.


#47

SORU:

Sosyal medyanın yenilik özelliği ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Geleneksel medya ile gerçekleştirilen iletişimlerde ortaya çıkan zaman farkı (gün ya da ay) anlık etki ve tepki olarak ortaya çıkabilen etkileşime dayalı sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir. Etki ve tepki süresinin zaman uzunluğu bir takım olumsuz etkilerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda geleneksel medya kendisini sosyal medya ile uyumlaştırmaktadır. Dolayısıyla oluşan zaman farkının gelecekte ortadan kalkacağı ifade edilmektedir.


#48

SORU:

Sosyal medyanın kalıcılık özelliği ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Geleneksel medya ile oluşturulan unsurların değiştirilmesinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Örnek olarak bir dergide basılan makale dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Ancak sosyal medya da oluşturulan unsurların gelen bildirimler üzerine üzerinde değişiklik yapılması anlık bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.


#49

SORU:

Sosyal medyanın ölçülebilirlik özelliği ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

İnternet temelli bir oluşum olan sosyal medya, veri tabanı etkinlikleri yoluyla kullanıcıların sosyal medya etkinliklerini kaydederek saklamaktadır. Böylece, üye olunan sosyal medya platformu kişinin üyelik tarihinden itibaren gerçekleştirdiği sosyal medya etkinliklerini ürettiği içeriklerden yaptığı yorumlarına kadar kayıt altına almaktadır. Bu şekilde kişisel anlamda, paylaşımlar, beğenilen içerikler, beğenilmeyen içerikler, ilgi alanları, sosyal medya üzerindeki davranışları, yorumları vb. tüm etkinlikleri bir takım ölçümlemelerin yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Böylesi ölçümlerin hızlı ve kolay bir şekilde önemli bir takım avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmektedir.


#50

SORU:

Sosyal medyanın gelişmesi hangi tarihe kadar dayanmaktadır?


CEVAP:

Sosyal medyayı doğru bir şekilde ifade edebilmek açısından konunun gelişimini anlamak oldukça önemlidir. İlk bakışta, sosyal medya bir yenilik olarak ele alınmaktadır. Ancak dikkatli bir değerlendirme kullanıcılara sosyal medyanın temellerinin nerelerden geldiğini belirlemek için yardımcı olabilmektedir. Sosyal medya 1971’de e-posta uygulamalarından günümüzdeki web 2.0 uygulamalarına kadar olan  önemde oldukça önemli gelişmeler göstermiş bir teknolojiyi ifade etmektedir.


#51

SORU:

İnternet temelli e-posta ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir?


CEVAP:

Bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson, 1971’in sonlarına doğru İnternet temelli e-postayı icat etti. Ray Tomlinson, 1968’de ilk İnterneti oluşturmak için ABD Savunma Departmanı tarafından kiralanan şirket olan Bolt Beranek ve Newman (BBN) şirketinde bilgisayar mühendisti olarak çalışıyordu. Ray Tomlinson SNDMSG olarak isimlendirilen yerel kullanıcılar arası posta programına yönelik gelişmeler yapıyordu. Tek bilgisayarlı e-posta 1960’ların başlarından beri kullanılmıştır. SNDMSG bunun bir örneğiydi. SNDMSG bir kullanıcıya oluşturma, adresleme ve diğer kullanıcıların posta kutularına mesaj yollamayı olanaklı kılıyordu. Posta kutusu eklenebilen fakat yazılmayan bir dosyaydı. Ray Tomlinson SNDMSG’nin bir transfer dosyası olan eklenebilen bir dosya CPYNET ile önceki deneyimlerini bir araya getirdi ve yerel posta kutularına mesaj eklemenin yanında uzak posta kutularına doğrudan mesaj yollayabilen e-post fikrini buldu. SNDMSG birbirlerine mesaj bırakmayı olanaklı kılan ağ bilgisayarları üzerinden hareket ediyordu. SNDMSG yerel elektronik bir mesajlaşma programıydı. Bir kişi aynı bilgisayarı kullanan diğer kişilere bilgisayar üzerinden mesaj bırakabiliyordu. Tomlinson, ARPANET üzerinde herhangi diğer bilgisayara elektronik mesaj göndermek için CYPNET’den SNDMSG programına adapte ettiği dosya transfer protokolünü kullandı. İlk mesaj yan yana olan iki makine arasında gönderildi. İlk mesajlar 1971’in sonunda gönderildi.


#52

SORU:

Usenet nedir?


CEVAP:

Usenet dünya çapında dağıtılan İnternet tartışma sistemidir. Duke Üniversitesi öğrencileri Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından 1980’de başlatıldı. Kategorize edilen mesajların paylaşılması için doğaçlama e-posta kavramını kullandılar. Kullanıcılar bir veya daha fazla kategorilerdeki mesajları okuyabilme ve yollayabilme olanağına kavuştular.


#53

SORU:

LISTSERV nedir? Kısaca bilgi veriniz.


CEVAP:

Bir mühendislik öğrencisi olan Eric Thomson, e-posta listelerini otomatik olarak yöneten bir süreç üzerinde çalışıyordu. Eric Thomson’ın e-posta liste yönetim programı olarak bilinen LISTSERV büyük bir başarı kaydetti. E-postalama mekanizması, LISTSERV’in girişi ile oldukça büyüdü. LISTSERV, bir kişinin e-posta yollayabildiği ve bu e-postanın çok sayıda insana ulaşabileceği e-posta listesi yazılım uygulaması olarak ilk uygulamalardan birisiydi. 1986’da LISTSERV’ün piyasaya girmesinden sonra 1997’de Lyris, ListManager, Sympa ve 1998’de GNU Mailman gibi diğer birkaç liste yönetim aracı geliştirildi. LISTSERV, 1993’e kadar bedava bir yazılımdı. 1994’te Eric Thomson tarafından kurulan bir şirket olan L-Sof tarafından ticari bir ürün geliştirildi.


#54

SORU:

IRC nedir? Kısaca bilgi veriniz. 


CEVAP:

Internet Relay Chat (IRC), 1988’deki bir deneyim sonucunda piyasaya sürüldü. IRC sohbetin bir şekliydi. Temelde tartışma forumlarındaki gruba yönelik tasarlanmıştı. Bu şekilde veri transferinin ve sohbetin yanında özel bir mesaj yoluyla bire-bir iletişimi olanaklı kılıyordu. 2009 yılına gelince, en büyük 100 IRC ağı neredeyse dünya çapında işleyen 1500’den fazla server’la yüzbinlerce kanalla belirli bir zamanda yarım milyondan fazla insana hizmet ediyordu. IRC, Ağustos 1998’de, Jarkko Oikarinen tarafından Finlandiya’da OuluBox olarak bilinen BBS üzerine (MUT-MultiUser Talk, çok kullanıcılı konuşma) şeklinde bilinen bir programın yerine oluşturuldu.


#55

SORU:

Web 3.0 ne anlama gelmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Amit Agrawal web 3.0’ı anlamsal web ve kişiselleşme olarak tanımlamaktadır. Conrad Wolfram, web 3.0’ın insandan ziyade yeni bilgi üreten bilgisayar olarak web 3.0’a yönelik bir bilgisayar temelli yaklaşımı olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde problemin bilgi eksikliğinden değil aşırı bilgiden kaynaklandığı belirtilmektedir. Karşılaşılan zorluk bilginin farkında olunması ve doğru bir şekilde kategorize edilmesine yöneliktir. Web 3.0 verimli bir şekilde bilginin kullanılmasına yönelik araç ve tekniklerle ilgilidir.


#56

SORU:

Sosyal medyada yer alan bireylerin türleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

Sosyal medya dünya çapında sosyal, kültürel ve ekonomik olarak en fazla incelenen konuların başında gelmektedir. Sosyal medyada ilgilenilen konular, kalma süreleri, etkinlikler, yorumlar, sosyal hareketlilikler gibi pek çok konu günümüzün inceleme ve analiz konularını oluşturmaktadır. İncelenen bir konu ise sosyal medyada yer alan bireylerin türleri olarak ifade edilmektedir. Bu türler (Tuncer, 2014: 118);
• Reddedenler: Sosyal medyanın hayatlarını kontrol etmediğini düşünen gruptur.
• Dalgıçlar: Sosyal medya hesabı olup düzenli bir şekilde bu aracı kullanmayan guruptur.
• Bakirler: Sosyal medya araçlarında yeni hesap açan ve kullanmaya başlayan gruptur.
• Gözlemciler: Sosyal medyadaki oluşumlara katılmazlar sadece izlemekle yetinirler.
• Gösteriş Meraklıları: Sosyal medyayı kendilerini kanıtlama yeri olarak gören ve bu
amaçla kullanan gruptur.
• Klavye Delikanlıları: Genellikle yüz yüze iletişimde zayıf olan sosyal medyada son
derece aktif ve konuşkan olanların oluşturduğu gruptur.
• Hayaletler: Sosyal medya aktiviteleri konusunda oldukça hevesli olmalarına rağmen gizliliğe son derece önem veren gruptur.
• Değişenler: Gizlilik yeterli olmadığından birden fazla sosyal medya kimliklerine
sahip gruptur.
• Soru Soranlar: Sosyal medya kanallarında sorular sorarak sohbetlere dâhil olan
gruptur.
• Muhabirler: Haberleri ilk olarak beğenen ve paylaşan kişilerden oluşan gruptur.
• Onay Arayanlar: Kanallarda paylaştıkları yorum, beğeni ve paylaşım sayısını
önemseyen gruptur.


#57

SORU:

Blog ne anlama gelmektedir? Kısaca açıklayınız.


CEVAP:

‘Web’ ve ‘Log’ kelimelerinin birleşmesinden oluşan web günlüğü şeklinde ifade edilen
weblog kavramı zaman içerisinde yaygınlaşarak blog olarak adlandırılarak kullanılmaya başlanmıştır. Bloglar, sosyal medyanın vazgeçilmez araçlarından bir tanesi konumuna gelmiştir. Bloglar, sayesinde yaşamımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, projelerimiz, portföylerimiz, hobilerimiz yemek tariflerimiz, gezdiğimiz ülkeler, okuduğumuz kitaplar, deneyimlerimiz gibi geniş kapsamlı konuları paylaşabildiğimiz ve çeşitli yorumları alabildiğimiz geniş kapsamlı sitelerdir. Bloglar, kullanıcıların gönderilerini kronolojik bir sırayla yayınladığı ve aynı zamanda fotoğraf, video ve ses dosyalarıyla bu içerikleri destekleyebilen günlük siteleri olarak ifade edilmektedir. Blogspot, Blogger, Wordpress, Tunblr gibi blog sitelerinde okuyucular gönderilerin altına yorumlar yazarak bunları paylaşabilmektedir. Blok tutma nedenleri arasında, ilgi duyulan konuların paylaşılmak istenmesi, bilgi paylaşımında bulunmak, online pazarlama yapmak ve gelir elde etmek gibi nedenler ifade edilmektedir.


#58

SORU:

Mikroblog nedir?


CEVAP:

Mikrobloglar, anlık ve kısa içeriklerle başkalarıyla içerik paylaşılmasına dönük siteler olarak tanımlanmaktadır.


#59

SORU:

Podcast nedir?


CEVAP:

Podcastler Kullanıcılara, düzenli bir frekansla yayım yaparak ve üyelik sistemine dayalı ses temelli program hizmetleri sunan sitelerdir. Çoğunlukla dizi hâlindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vb.) İnternet üzerinden ve genellikle besleme yoluyla bilgisayar ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır.


#60

SORU:

Sosyal işaretleme ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Sosyal işaretleme, kullanıcılara favori web sayfalarını çevrimiçi olarak saklamalarına,
not etmelerine ve yönetmelerine olanak veren bir tür web 2.0 uygulaması şeklinde ifade edilmektedir.


#61

SORU:

Sosyal medya pazarlaması ne anlama gelir?


CEVAP:

Sosyal medya pazarlaması, pazarlama faaliyetlerinin web 2.0 ortamına taşınması anlamına gelmektedir.


#62

SORU:

Sosyal medya pazarlaması kapsamında, sosyal medyanın oluşturduğu faydalardan yararlanmak isteyen işletmelerin sosyal medya kanallarında yer almalarına yönelik 5 temel amaç nasıl ifade edilmektedir?


CEVAP:

Sosyal medya pazarlaması, sosyal medyayı açık bir şekilde müşteriyle yakınlaşma ve paylaşılan bir alan olarak görerek bu alanın sağladığı faydalardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Sosyal medya pazarlaması kapsamında, sosyal medyanın oluşturduğu faydalardan yararlanmak isteyen işletmelerin sosyal medya kanallarında yer almalarına yönelik 5 temel amaç ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
• Pazarlama amaçlarını etkili bir şekilde başarma,
• Müşterilerde marka farkındalığı oluşturma,
• Tüketicilerin eğilim ve bakış açılarını inceleme,
• Fikir liderlerini (sosyal medya etkileyicileri) tanımlama,
• Fikir geliştirme,
• Mesajların viral olarak yayılması,
• Ürün satışlarını geliştirme,
• Markayı takip eden kişi sayısını artırma,
• Markaya ait web sitesindeki kullanıcı trafiğini artırma,
• İlgili bağlantıları web sitesine yönlendirme,
• Müşterilerle iletişim kurma, geliştirme ve sürdürme,
• Müşteri etkileşimi yoluyla sorun çözme,
• Müşterilerle iş birliği oluşturma ortamları kurma,
• Sosyal medyada içerik oluşturma sürecini yönetme şeklindedir.


#63

SORU:

Sosyal medya pazarlaması nasıl bir süreç olarak ele alınmaktadır?


CEVAP:

Sosyal medya pazarlaması dinleme, ölçme, bağlanma ve sonrası sonrasında pazarlama çabalarını optimize etme olmak üzere dairesel bir süreç olarak ele alınmaktadır.


#64

SORU:

Sosyal medya kanallarında pazarlama stratejileri nelerdir?


CEVAP:

Bloglar Yoluyla Pazarlama

Mikrobloglar Yoluyla Pazarlama

Podcasting Yoluyla Pazarlama

Sosyal Ağlar Yoluyla Pazarlama

Sosyal İşaretleme Yoluyla Pazarlama

Video ve Film Siteleri Yoluyla Pazarlama


#65

SORU:

Sosyal medya ölçümlerinde kullanılabilecek ölçümleme araçları nelerdir?


CEVAP:

Sosyal medya ölçümlerinde kullanılabilecek çok sayıda ölçümleme aracı bulunmaktadır. Sayfa gösterimleri, tekil ziyaretçi sayısı, kayıtlı üye sayısı, dönüşüm oranı, tüm medya kanallarındaki konuşulma, takipçi sayısı, arkadaş sayısı, paylaşım sayısı, yorum sayısı, retweet sayısı, etkileşim oranı, yorumlar, indirilme, sohbet sayısı, video yükleme sayısı, kullanıcı sayısındaki büyüme, satın alma, tıklama sayısı, beğenme sayısı örnek olarak verilebilmektedir.