HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Dersi KURUM İÇİ VE KURUM DIŞINA YÖNELİK ARAÇLAR İÇİN YAZARLIK II soru cevapları:

Toplam 68 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Halkla ilişkiler yazarlığında dil ve ifade yeteneğinin önemi nedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uzmanlarının görevlerini yerine getirirken özellikle medyayla ilişkiler konusunda medyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde etkin yazma yeteneğinin bulunması gerekmektedir. Çünkü yazma yeteneği halkla ilişkiler mesleğinin en önemli özelliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bir halkla ilişkiler yazarı temsil ettiği kuruluşun mesajlarını iletirken amaçlarını belirlemeli, hedef kitlenin niteliklerini göz önünde bulundurmalı, uygun mesajı önceden tasarlamalıdır. Bunun içindir ki halkla ilişkiler yazarlığında dil ve ifade yeteneği son derece önemlidir.

#2

SORU: Halkla ilişkiler yazarlığında temel amaç nedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarlığında sadece bir yazılı metin oluşturmak değil, doğru iletişim kanalları ile ikna ve bilgilendirme amaçları esastır. Kurum ve çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliği sağlayarak bu sürecin devamlılığında etkin rol oynayan halkla ilişkiler, planlanmış hedeflere ulaşmak için belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek ve ikna etmek amacıyla açık, anlaşılır, gerçek verilere dayanan etkili mesajlar oluşturmaktadır ki, bunun adı halkla ilişkiler yazarlığıdır. Halkla ilişkiler yazarlığında temel amaç, doğru bilgi ve fikirlerin iletilmesi ve iletilmek istenen mesajın yazma amacının doğru saptanmış olmasıdır.

#3

SORU: Yaratıcı mesaj tasarımının özellikleri nelerdir?


CEVAP: Yaratıcı mesaj tasarımının özellikleri şunlardır: • Yeni bir fikir ortaya atar. • Mesaja çoklu odaklanmayı sağlar. • Çarpıcı bir etki yaratır. • Mesajın yanlış anlaşılmasını engeller. • Değişik iletim kanallarını kullanır. • Hedef kitlesinin özelliklerine hitap eder. • Hatırlanması ya da akılda kalması kolaydır. • Etkin ve kalıcı izler bırakır • Sade, basit ve anlaşılır olmasının yanında düşündürücüdür. • Dikkat çekicidir.

#4

SORU: Mesaj tasarımında yaratıcı süreçte amaca ulaşmaya yardımcı olabilecek ilkeler nelerdir?


CEVAP: Yaratıcı süreçte amacınıza ulaşmaya yardımcı olabilecek dört ilke şöyle sıralanabilir: • Mesajın sözlü kısmı en önemli kısımdır. Mesajdaki diğer tüm öğelerin seçimini ve kullanımını kontrol edin. • Mesajlar ve iletileceği araçlar arasında bir tutarlılık arayın. Her şeyi basitleştirin. Mesajın ana konusuyla ilgili olmayan, karışıklık yaratan ve kafa karıştıran her öğeyi ortadan kaldırın. • Sadece mesajın direkt olarak anlaşılmasına katkı sağlayan kelimeler kullanın.

#5

SORU: Hazırlanan mesaj kapsamında düşünüldüğünde biçim neleri içerir?


CEVAP: Biçim, mesajı görünür yapan yazının formudur. Bu açıdan görsel iletişim çeşitlerinden biridir. Yazı şeklini, alfabenin noktalama işaretlerini, sayıları ve diğer objeleri içerir.

#6

SORU: İyi bir logonun özellikleri nelerdir?


CEVAP: İyi bir logonun çeşitli özellikleri vardır: • İlk olarak üzerimizde pozitif etki yaratmalıdır. • Tanınabilir olmalıdır. • Benzersiz olmalıdır, kendisini diğer logolardan ve özellikle rakiplerinkinden ayırmalıdır. Böylece insanlar logoyu doğru organizasyon, ürün ve sebeple ilişkilendirirler. • Kalıcı olmalıdır. • Tüm medya üzerinde aynı şekilde algılanmalıdır.

#7

SORU: Fotoğrafların halkla ilişkilerde başlıca kullanım alanları nelerdir?


CEVAP: Okuyucunun dikkatini çekmek, verilmek istenen mesajları desteklemek amacıyla faydalanılan fotoğrafların halkla ilişkilerde başlıca kullanım alanlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür: • Medya ile ilişkilerde gazete ve dergilere gönderilen basın bültenlerine eklenir. • Kurum içinde yayınlanan dergilerde, yıllık raporlar ve diğer kurum yayınlarında kullanılır • Reklam, poster ve sergilerde kullanılır • Eğitim ve araştırma için kullanılır. • Arşiv amacıyla kullanılır.

#8

SORU: İnfografik nedir?


CEVAP: İnfografik terimi karmaşık bilgiyi çabuk ve açık bir şekilde iletmeyi amaçlayan görsel araçlar kullanılmasını ifade eder. Bu araçlar tablolar, çizelgeler, grafikler, haritalar ve listelerdir. Bilgi grafikleri veya infografikler bir bilgi, tecrübe veya verilerin grafiksel görsellerle sunulmasıdır. Bu grafiklerle, anlatması veya anlaması zor, karışık bilgini hızlı ve kolay şekilde gösterilmesi hedeflenir.

#9

SORU: İnfografiklerin blogcular için ne gibi avantajları vardır?


CEVAP: İnfografikler dikkat çekici oldukları için anlatılmak istenen şeyin etkili bir şekilde anlatılmasını sağlarlar. İnfografiklerin blogcular için önemli avantajları vardır. İnsanlar görsel öğeleri sosyal medyada paylaşmayı çok severler. Eğer başarılı ve ilgi çekici bir infografik oluşturabilirseniz infografiğin bir köşesine yerleştireceğiniz blog adresiniz çok sayıda kişiye ulaşacak ve bu da size geri dönecektir.

#10

SORU: İyi bir mesaj tasarımının özellikleri nelerdir?


CEVAP: İyi bir mesaj tasarımı için şu özellikler göz önünde tutulmalıdır: • Açık yaratıcı konsept, • Dikkati çekme ve tutma, • İnsanları anlamak, • İyi organizasyon.

#11

SORU: Halkla ilişkiler amaçlı mesajların oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


CEVAP: Halkla ilişkiler amaçlı mesajların oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralamak mümkündür: • Alıcı ile aynı dili konuşmaya dikkat edilmelidir. • Teknik terimler kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. • Alıcının, hazırlanan mesaj ile onu hazırlayan kadar yoğun bir biçimde ilgili olmadığı unutulmamalıdır. • Başlangıç önemlidir. Dolayısıyla mesajda en önemli olan en başa konulmalıdır. • Alıcı mesajda kendi beklentilerine, hedef ve görüşlerine uygun bazı bilgiler bulabilmelidir. • Alıcı tarafından hemen değerlendirilebilmesi açısından mesajda sunulan fayda doğru ifade edilmelidir. • Hem mesaj hem de iletildiği/iletileceği araç inandırıcı olmalıdır. • Mesajlar, alıcının daha sonra da kısmen hatırlayabileceği bir biçimde hazırlanmalıdır. • Mesaj öyle yoğun ve anlamlı hazırlanmalıdır ki getirilebilecek yorum ve değişikliklere rağmen özündeki içeriği koruyabilmelidir. • Mesajın hedef kitlesiyle bütünleşmesi açısından iletirken oluşabilecek hatalar güvence altına alınmalıdır.

#12

SORU: E-mail nedir?


CEVAP: Elektronik posta ya da kısa adıyla e-mail, bilgisayar ağlarında kullanıcılarının birbirleriyle yazılı olarak haberleşmesini sağlayan bir yoldur. Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden biri, kişilerin, bir yerden diğerine (hızlı ve güvenli bir şekilde) elektronik ortamda mektup gönderme ve haberleşme isteğidir. Eposta (electronic mail, e-mail), bu amaçla kullanılan servislere verilen genel addır.

#13

SORU: Kurum içinde e-mail kullanımının yeri nedir?


CEVAP: Kurum içinde bir iletişim aracı olarak e-mailin kullanılması oldukça yaygındır. Hızlı ve bireysel olarak kullanım, doğrudan istenilen gruba hitap edebilme imkanını sunmaktadır. E-mail geribildirimlerin de alınabilmesi bakımından bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanmaya oldukça müsaittir.

#14

SORU: E-mail gönderirken hangi noktalara dikkat edilmelidir?


CEVAP: E-mail kullanımda bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu başlıklar şunlardır: • Adresler ve isimler, • Konu kullanımı, • Mesajın uzunluğu, içeriği ve formatı, • Yanıtlar, • İmza kullanımı.

#15

SORU: E-mail gönderirken adresler ve isimler noktasında nelere dikkat edilmelidir?


CEVAP: Eğer kullandığınız mail programı izin veriyorsa, kendi isminizin e-mail mesajınızın başında çıkmasını temin edin. Gerçek isim ve gerçek e-mail adresi kullanın.

#16

SORU: E-mail gönderirken konu yazımında nelere dikkat edilmelidir?


CEVAP: Öncelikle gönderilen maillerin Subject (Konu) kısmını boş bırakmayıp doldurmak çok faydalıdır. Özellikle listelere gönderilen maillerde buna dikkat etmek gerekir. Subject: alanına yazacaklarınız, mailinizin içeriğine uygun anahtar kelimeler ve kısa bir tanım olabilir. E-mailinizin ne hakkında olduğunu belirten konu satırına mail ile alakasız şeyler yazmayın. Size gelen postalara yanıt verirken, eğer gelen içerik dışında şeyler içeren bir cevap yazacaksanız cevap verdiğiniz mailin konu adında da gerekli eklemeler ya da düzeltmeler yapmayı unutmayın.

#17

SORU: Gelen e-maile yanıt verirken nelere dikkat edilmesi gerekir?


CEVAP: Size gelen mesajlara yanıt yazarken, orijinal mesajdan gerektiği kadarını da cevabınıza ekleyin. Çünkü e-mail gönderen kişi, yazdığı birçok mesaj arasında içeriği kolayca hatırlayamıyor olabilir. Günümüzde kullanılan hemen hemen tüm e-mail programları, cevaplarda orijinal mesajın da e-mailin sonuna otomatik olarak getirilmesine olanak tanırlar. Mesajınızı nereye gönderdiğinize dikkat edin. Aynı listeye üye bir arkadaşınızın mailini alınca ona özel yazdığınız bir mesajı çok kolayca yanlışlıkla doğrudan listeye gönderebilirsiniz.

#18

SORU: E-maillerde imza kullanımı nasıl olmalıdır?


CEVAP: E-maillerde imza kullanmaya özen gösterin. İmza dosyalarınızda, isminiz ve e-mail adresiniz dışında size ulaşmak için diğer alternatif yolları (web sayfası adresi, telefon, fax gibi) da verebilirsiniz. İmzalarınızı mümkün olduğunca kısa tutun. Dört ile yedi satır arası normal uzunluk kabul edilir. İmza alanlarında, kişisel bilgiler yanında bazı fazladan satırlar da kullanılabilir. Buralara, genellikle, atasözleri, özlü ibareler, şarkı nakaratı, bir şiirden alıntı, değişik konularda mesajlar vb. yazılır. Fakat bunlar çok uzun olmamalıdır. Mail programınız destekliyorsa, birden fazla imza dosyası oluşturup, değişken bir şekilde farklı ortamlar için farklı imzaların kullanılması bazı sorunlarınızı çözebilir.

#19

SORU: Hatırlatma notu nedir?


CEVAP: Hatırlatma notu (memorandum) örgüt içi; bilgi sorma, bilgi verme, onaylama, fikir değişimi, toplantı talebi, toplantı tarihi değişimi gibi amaçlarla yapılan yazışmalardır. Hatırlatma notlarının formal veya informal oluşunu büyük ölçüde kurum içindeki hiyerarşik yapı belirlemektedir.

#20

SORU: Hatırlatma notlarının çeşitleri nelerdir?


CEVAP: Hatırlatma notlarını altı çeşit olarak sınıflandırmak mümkündür. Bunlar; • Duyuru amaçlı (bülten), • Deneme, • Bilgilendirici, • Eylem, • Özet ve • Dosya notları şeklindedir.

#21

SORU: Duyuru (bülten) amaçlı notların özellikleri nelerdir?


CEVAP: Acil durumlarda kullanılır. Kısa ve özdür. Not dünyasının telgrafıdır. Bülten notlar ismini, telgraf hizmetlerindeki gelen yazılardan almıştır. İçeriğinin doğası gereği, bir kişiye hitaben yazılmışsa da bülten panosuna asılabilir.

#22

SORU: Deneme notlarının özellikleri nelerdir?


CEVAP: Bülten notlarına göre daha açıklayıcıdır. Üzerinde konuşalım durumlarında kullanılır. Konuları yönetim felsefesinden çalışanların kahve odasının asıl temizlemeleri gerektiğine kadar geniş bir yelpazededir.

#23

SORU: Bilgilendirici notların özellikleri nelerdir?


CEVAP: Genellikle detaylı açıklayıcı yazılardır. Muhasebe yöneticisinin çalışanlarına gönderdiği notlar buna örnek gösterilebilir. Bu notlar, yapılan hareketleri ve sonuçlarını içerebilir. Ya da program önerebilir ve hedeflenen sonuçlarını tanımlayabilir. Bu notların biçimi daha resmidir.

#24

SORU: Eylem notunun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Yapılan veya planlanan eylemleri tanımlar. Bu notlar özellikle de gelecek eylemlerle ilgili olanlar, alıcılar tarafından cevaplandırılması için bir yer barındırırlar. Örneğin alıcının bir eylemdeki belirli bir sorumluluğu kabul edip etmeyeceğine ilişkin bir boşluk bırakılabilir.

#25

SORU: Özet notun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Detaylı açıklayıcı bir düzyazı veya özet formundadır. Bir toplantı sırasında süreci kolaylaştırmak için tartışma eylemler uygun başlıklar altında toplanır. Özet notlar, program sürecini değerlendirmede de kullanılır. Bu durumda süre içerisinde bilgi birikimini yansıtır ve yapılacak veya planlanacak eylemleri açıklar.

#26

SORU: Dosya notunun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Adından da anlaşıldığı gibi, başka bir kişiye değil, dosyaya konmak için hazırlanır. Bu notlar, planlanan program çok karmaşıksa, süregelen bir eylemde çok sayıda insan yer alıyorsa ya da bir şeyin nasıl yapılıp yapılmayacağı anlatılmak isteniyorsa kullanılmaktadır. Biçim olarak kısa ve özdür. Amaç, yalnızca dahili kullanım için bilgiyi kaydetmektir.

#27

SORU: İş mektupları kaç bölümden oluşur?


CEVAP: Tipik iş mektupları altı bölümden oluşur: • Başlık, • Hitap, • Gövde, • Kapanış, • İmza ve • Referans.

#28

SORU: Mektubun başlığı kaç bölümden oluşur?


CEVAP: Başlık iki bölümden oluşur: • İlki göndereni tanıtır. Bu materyal genelde mektubun baş kısmına basılmıştır. • İkinci bölüm, tarih ve alıcının isim unvan ve adresini belirten iç adrestir. Mektup yazdığı kişi çok iyi tanıdığın biri olsa da başlık mutlaka bu unsurları içermelidir.

#29

SORU: İş mektuplarının kapanış bölümü hangi unsurlardan oluşur?


CEVAP: İş mektuplarının kapanış bölümü iki unsurdan oluşur: • İlki (bu eğer mektubun amacıysa) eyleme çağrı veya daha fazla yardım teklifidir. • Diğeri imza öncesinde yer alan övgü sözcükleridir. Çoğu iş mektubu iyi dilek cümleleri ile biter.

#30

SORU: Halkla ilişkiler yazarlarının yazdığı mektup türleri nelerdir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarları genellikle altı tip mektup yazarlar. Bunlar; • Sipariş, • İstek, • Satış, • Belge veya mal gönderildiğini bildirme, • Sirküler ve • Alındığını bildirmedir (teşekkür).

#31

SORU: İyi bir sipariş mektubunda bulunması gereken hususlar nelerdir?


CEVAP: Talep edilen mal veya hizmetin miktarı ve cinsi gibi bilgiler açıkça belirtilmelidir. Teslim alma yeri ve şartları açıkça belirtilmelidir, önceden belirlenmiş veya rutin şartlar gerektiğinde tekrar hatırlatılmalıdır. Ödeme şekli ve zamanı belirtilmelidir. İleride dava konusu olabilecek husus bırakmamak için gerekli dikkat ve titizlik gösterilmelidir.

#32

SORU: İyi bir istek mektubunda bulunması gereken hususlar nelerdir?


CEVAP: Satın alma niyetini açıkça belirtmelidir. Satın alma kapasitesi ve potansiyeli konularında güven vermelidir. İstek konusunun külfeti; satın alınacak ürüne değer nitelikte olmalıdır. İstek konusu; satıcının, gelecekteki müşterilerine öngördüğü veya benzeri hizmetler olmalıdır. İstek konusunun; kolay sunulması için gerekli ortam (açık adres, telefon, e-posta, faks) hazırlanmalıdır.

#33

SORU: İyi bir satış mektubunda bulunması gereken hususlar nelerdir?


CEVAP: Satış mektuplarında satılmak istenilen mal veya hizmetin benzerlerinden üstünlükleri veya farklılıkları belirtilmelidir. Ürün veya hizmetin cazibeli yönlerini ön plana çıkartılmalıdır. Renkli ve kaliteli görüntülerle hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde hazırlanmalıdır. Mal veya hizmetin değerinin fiyatına denk veya daha yüksek olduğuna inandırmalıdır. Müşterinin hemen sipariş verebilmesi için gerekli katalog, teklif formu, teklif için gerekli bilgiler ve sipariş kolaylıkları satış mektubu ile birlikte sunulmalıdır. Potansiyel müşteriyi satılmak istenen mal veya hizmete ihtiyacı olduğuna ve harekete geçmeye ikna etmelidir.

#34

SORU: Belge veya mal gönderildiğini bildirme yazılarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


CEVAP: Gönderme bilgilerinin (hangi ulaşım aracı ile, ne zaman yola çıkarıldığı) açıkça belirtilmesine, gerekiyorsa alındığının bildirilmesi istemine, varsa ulaşım sigortası veya muhtemel aksaklıklar ile ilgi bilgi verilmesine, muhtemel teslim alma zamanı ve şartlarından bahsedilmesine, gönderme yazılarının ticaret ve iş hukuku davalarında kullanılabileceğine dikkat edilmelidir.

#35

SORU: Kurum içi sirküler gönderme nedenleri nelerdir?


CEVAP: Kurum içi sirküler gönderme nedenleri şunlardır: • Toplantı duyuruları, • Sağlık ve güvenlik ile ilgili uygulama duyuruları, • Şirket politikası ile ilgili önemli konu ve yeni düzenleme duyuruları, • İmza yetkisi verme veya bu yetkiyi kaldırma duyuruları, • Yetkilinin imzasının değiştirildiği duyuruları, • Şirket veya kurum isim/unvan değişikliği duyuruları, • Sermaye artırımı duyuruları, • Vekaleten görev duyuruları.

#36

SORU: Alındı mektuplarında dikkat edilecek hususlar nelerdir?


CEVAP: Teslim alınan mal veya hizmet belgelerinin siparişe uygun olup olmadığına, mal veya hizmet belgelerinin eksik, kırık, tahrip görmüş olup olmadığına, gönderilenler sipariş ve beklentilere uygun ise teslim alındığının ve memnuniyetin nezaketle ifade edilmesine, gönderilenler siparişe, beklentilere, ön anlaşmalara uygun değil veya eksik ya da zarar görmüşse durumun uygun dille ifade edilmesine ve en makul çözüm önerisi sunulmasına, alındı mektuplarının ticaret ve iş hukuku davalarında delil olabileceğine dikkat edilmelidir.

#37

SORU: Resmî iş mektuplarında dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?


CEVAP: Mektup yazılacak kâğıt şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır. Bu tür mektuplar, mümkünse daktilo ya da bilgisayarla yazılmalıdır. Mümkün değilse, özel mektuplarda olduğu gibi siyah mürekkep ya da tükenmez kalemle yazılmalıdır. Resmî mektuplarda yazının çıktığı kurumun adı, kâğıdın üstüne ortalanarak büyük harflerle yazılmalıdır. Kâğıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır. Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kâğıdın orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır. Yazı metnine başlamadan hangi tarih ve sayılı yazının cevabı olduğu yazılmalıdır. Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu kısaca belirtilmelidir. Gelişme paragraflarında ise konu ve sorun açılmalıdır. Sonuçta ise, arz/rica ifadelerine yer verilmelidir.

#38

SORU: Rapor ve tekliflerin organizasyonu kapsamında bitmiş bir proje kaç bölümden oluşur?


CEVAP: Konu üzerindeki araştırmanız tamamlandıktan sonra, rapor veya teklifinizi organize etmeye ve yazmaya hazırsınızdır. Bunun için özel yetenek ve detaylara dikkat gerekir çünkü bitmiş bir proje sıklıkla yedi ana bölümden oluşur: • Mektup, • Giriş, • Genelleyici özet, • Ana bölüm, • Referanslar, • Bibliyografya ve • Ekler.

#39

SORU: Rapor veya teklifteki giriş bölümünde neler yer alır?


CEVAP: Rapor veya teklifteki giriş kapak sayfası, içerik, tabloların listesi, şekillerin listesi ve görsellerin listesinden oluşur. Sayfalar küçük Romen rakamlarıyla numaralandırılır (i, ii, iii,, iv,…). Kapak sayfası bu seri numaralardan sayılsa da kapak sayfasında rakam yer almaz.

#40

SORU: Genelleyici özetin özellikleri nelerdir?


CEVAP: Özet veya genelleyici özet yazıldığında girişin hemen sonunda ve rapor veya teklifin ana bölümünün hemen önünde yer alır. Genellikle bir veya iki sayfa uzunluğunda, dokumanın içeriğini özetleyen bir şekilde yazılır. İş dünyasında genelleyici özet en sık kullanılan terimdir, bu nedenle işvereniniz size rapor veya teklif mektubu yazın dediğinde bunu kullanmanız beklenir.

#41

SORU: Rapor veya teklifin ana bölümünün özellikleri nelerdir?


CEVAP: Rapor veya teklifin ana bölümü genelleyici özetin hemen sonunda yer alır. Üç ana bölümden oluşur: • Giriş, • Ana bölüm ve • Sonuçlar. Teklifin ana bölümü sıklıkla teklif kabul edilirse amaç ve hedeflere ve yapılacak etkinliklere odaklanır. Etkinlikler için bir zaman çizelgesi ve etkinlikte olan kişilerle ilgili bilgiler ve bütçe de yer alır.

#42

SORU: Rapor veya teklifte ekler bölümü neleri içerir?


CEVAP: Ekler, yazının ana bölümünde koyamadığınız tabloları, şemaları, haritaları, anketleri ve diğer belgeleri içerir. Genel bir kural olarak belli bir konuyu gösteren tablolar ve şemalar ana bölümde yer alır.

#43

SORU: Raporun ya da teklifin okunabilirliği noktasında nelere dikkat edilmelidir?


CEVAP: Raporunuz ya da teklifiniz özel bir konu hakkında ise, dokümanda kullandığınız alanla ilgili jargonu (yazı ve konuşma dili) görmeyi beklerler. Ancak bu jargonu kısıtlama olmaksızın kullanma hakkını doğurmaz. Tam tersine okuyucu nezdinde güvenilirliğinizi koruyacak şekilde sadece gerektiği durumlarda ve genelde sade bir dille yazmalısınız.

#44

SORU: Yıllık raporların temel amacı nedir?


CEVAP: Çoğu yıllık raporların temel amacı yatırımcılara finansal verileri ve şirketin işleyişlerinin tanımını sunmaktır. Ancak yıllık raporlar bundan fazlasını da yaparlar. Rapor sadece yatırımcılara şirketin öyküsünü sunmaz, ayrıca şirketin görüşlerini diğer şahıslara (medya, kanaat liderleri, çalışanlar, gelecekteki çalışacaklar ve mali analistler gibi ...) iletir.

#45

SORU: Faaliyet raporlarının içeriği nelerden oluşur?


CEVAP: Faaliyet raporunda genel olarak şu başlıklar altında içerik oluşturulmaktadır: • Şirkete genel bakış, • Yönetim kurulu başkanının mesajı, • Yönetim kurulu üyeleri, • Yürütme komiteleri (üst yönetim) ve denetim kurulu bilgileri, • Vizyon, misyon ve strateji, • Hisse performansı, • Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi, • İnsan kaynakları, • Kurumsal sosyal sorumluluk, • Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, • Mali tablolar, dipnotlar ve denetçi raporu, kar dağıtım önerileri gibi finansal veriler.

#46

SORU: Raporda şirketin öyküsü nasıl yazılır?


CEVAP: Raporun ana bölümünde şirketin hikayesi anlatılır. Şirket hakkında genel bir tanım yapılır, şirketin kuruluş yeri, amacı, ürün ve hizmetleri ve ilgili aktivitelerine yer verilir. Bu bölümde şirketin önceki yıllardaki verileri ve gelecek yıllar için hedefleri daha önce yönetim kurulu başkanının mektubunda bahsedilmiş olsa da anlatılır. Bu bölüm, olayları, yönetim kararlarını, satışları, birleşmeleri ve şirketin faaliyetlerine direkt etkileri olan durumları tartışmalıdır. Aynı zamanda öykü planlama sürecince iletişim amaçlarını içermelidir. Öykü; genişleme planları, Ar-Ge programları, şirketin müşteri veya pazar durumu gibi konuları da içermektedir. Sadece bunları anlatmak da yeterli değildir. Finansal analistler şirketin ve endüstrinin karşılaştığı problemleri ve mevcut ekonomik şartları ve bunun etkileri hakkında bilgi isterler.

#47

SORU: Rapor yazımında tema nasıl kullanılır?


CEVAP: Tema, yaratıcı bir organizasyon ilkesidir. İçeriği yerleştirmenize yardım eder, böylece doğal bir akış sağlanır. Her bir unsur tek başına güçlü duracak kadar yeterli olmalıdır. Tüm unsurlar bir araya geldiğinde de her bir bireysel bölümden çok daha güçlü bir bütün oluşturmalıdır. Örneğin geçen yıl boyunca şirket için özel bir olayı etkin bir tema olarak belirleyebilirsiniz. Ya da tüm endüstriyi etkileyen bazı temel gelişmeleri tema olarak seçebilirsiniz. Firma özellikle yeni bir yöne doğru gidiyorsa yeni bir ürün veya hizmet de temayı oluşturabilir. İyi bir tema içeriğin uyumlu olmasını sağlar.

#48

SORU: Faaliyet raporunun sağladığı başlıca yararlar nelerdir?


CEVAP: Faaliyet raporunun sağladığı başlıca yararları şu şekilde özetlemek mümkündür: • Kuruluşların standartlara uyumunu sağlar ve diğer kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur. • Kuruluşun gerçek değerini yansıtmasına yardımcı olur. • Yatırımcıların beklentilerini yönetir. • Kuruluş menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile kuruluş arasındaki ilişkileri geliştirir. • Kuruluş bilinirliliğini artırır. • Kuruluşla ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar. • Kuruluşun piyasalarda yeni yerler edinme yeteneğini artırır.

#49

SORU:

Halkla ilişkiler mesajlarında, akılcı yaklaşımda nasıl bir sunum gereklidir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler mesajlarında, akılcı yaklaşımda olgulara, değere veya politika önerilerine dayanan bir sunum gerekir


#50

SORU:

Halkla ilişkiler mesajlarında, duygusal yaklaşımda neler göz önünde bulundurulmalıdır?


CEVAP:

Duygusal yaklaşımda ise, duygunun belirlenmesi, negatif mi yoksa pozitif mi yoksa ikisinin de mi kullanılacağına karar verilmelidir


#51

SORU:

Mesaj tasarımında içerik hangi unsurların bir araya gelmesiyle oluşturulur?


CEVAP:

Mesaj tasarımında içerik, ilgili hedef kitleye bir fikri kolayca ve açık bir şekilde ileten kelimelerin, imajların, hareketin ve seslerin özenli bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur


#52

SORU:

Yaratıcı Mesaj Tasarımının Özellikleri nelerdir?


CEVAP:
 1. Yeni bir fikir ortaya atar
 2. Mesaja çoklu odaklanmayı sağlar
 3. Çarpıcı bir etki yaratır
 4. Mesajın yanlış anlaşılmasını engeller
 5. Değişik iletim kanallarını kullanır
 6. Hedef kitlesinin özelliklerine hitap eder
 7. Hatırlanması ya da akılda kalması kolaydır
 8. Etkin ve kalıcı izler bırakır
 9. Sade, basit ve anlaşılır olmasının yanında düşündürücüdür
 10. Dikkat çekicidir

#53

SORU:

Yaratıcı kavram geliştirmedeki ilk adım nedir?


CEVAP:

Yaratıcı kavram geliştirmedeki ilk adım olabildiğince çok ilgili bilgiyi bir araya getirmektir.


#54

SORU:

Yaratıcı kavram geliştirmenin dört temel ilkesi nelerdir?


CEVAP:
 1. Mesajın sözlü kısmı en önemli kısımdır. Mesajdaki diğer tüm öğelerin seçimini ve kullanımınıkontrol edin.
 2. Mesajlar ve iletileceği araçlar arasında bir tutarlılık arayın.
 3. Her şeyi basitleştirin. Mesajın ana konusuyla ilgili olmayan, karışıklık yaratan ve kafa karıştıran her öğeyi ortadan kaldırın.
 4. Sadece mesajın direkt olarak anlaşılmasına katkı sağlayan kelimeler kullanın

#55

SORU:

Sembol nedir?


CEVAP:

Semboller, kelimeler, biçim, renk, ses ile animasyon, resim, logo, marka ve grafik çeşitlerini de içeren her çeşit gösterimdir.


#56

SORU:

Mesaj tasarımında Biçim nedir?


CEVAP:

Biçim, mesajı görünür yapan yazının formudur. Bu açıdan görsel iletişim çeşitlerinden biridir. Yazışeklini, alfabenin noktalama işaretlerini, sayıları ve diğer objeleri içerir.


#57

SORU:

İyi bir logonun amaçları nelerdir?


CEVAP:
 1. lk olarak üzerimizde pozitif etki yaratmalıdır.
 2. Tanınabilir olmalıdır.
 3. Benzersiz olmalıdır, kendisini diğer logolardan ve özellikle rakiplerinkinden ayırmalıdır, böylece insanlar logoyu doğru organizasyon, ürün ve sebeple ilişkilendirirler.
 4. Kalıcı olmalıdır.
 5. Tüm medya üzerinde aynışekilde algılanmalıdır.

#58

SORU:

Okuyucunun dikkatini çekmek, verilmek istenen mesaj-ları desteklemek amacıyla faydalanılan fotoğrafların halkla ilişkilerde başlıca kullanım alanlarını nelerdir?


CEVAP:
 1. Medya ile ilişkilerde gazete ve dergilere gönderilen basın bültenlerine eklenir
 2. Kurum içinde yayınlanan dergilerde, yıllık raporlar ve diğer kurum yayınlarında kullanılır
 3. Reklam, poster ve sergilerde kullanılır
 4. Eğitim ve araştırma için kullanılır
 5. Arşiv amacıyla kullanılır.

#59

SORU:

İnfografik nedir?


CEVAP:

İnfografik terimi karmaşık bilgiyi çabuk ve açık bir şekilde iletmeyi amaçlayan görsel araçlar kullanılmasını ifade eder.


#60

SORU:

İyi bir mesaj tasarımının özellikleri nelerdir?


CEVAP:
 1. ık Yaratıcı Konsept
 2. Dikkati Çekme ve Tutma
 3. İnsanları Anlamak
 4. İyi Organizasyon

#61

SORU:

E-Mail Gönderirken Dikkat Edilecek Noktalarnelerdir?


CEVAP:
 1. Adresler ve İsimler
 2. Konu kullanımı
 3. Mesajın uzunluğu, içeriği ve formatı
 4. Yanıtlar
 5. İmza kullanımı

#62

SORU:

Hatırlatma notu nedir?


CEVAP:

Başka bir ifadeyle hatırlatma notu (memorandum) örgüt içi; bilgi sorma, bilgi verme, onaylama, fikir değişimi, toplantı talebi, toplantı tarihi değişimi gibi amaçlarla yapılan yazışmalardır.


#63

SORU:

Hatırlatma Notlarının Çeşitleri nelerdir?


CEVAP:
 1. Duyuru amaçlı notlar
 2. Deneme notları
 3. Bilgilendirici notlar
 4. Eylem notu
 5. Özet not
 6. Dosya notu

#64

SORU:

Tipik bir iş mektubunun bölümleri nelerdir?


CEVAP:
 1. başlık
 2. hitap
 3. gövde
 4. kapanış
 5. imza
 6. referans.

#65

SORU:

Halkla ilişkiler yazarları genellikle altı tip mektup yazarlar, bunlar nelerdir?


CEVAP:
 1. sipariş
 2. istek
 3. satış
 4. belge veya mal gönderildiğini bildirme
 5. sirküler
 6. alındığını bildirme (teşekkür)

#66

SORU:

Resmî ve iş mektuplarında dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?


CEVAP:
 1. Mektup yazılacak kâğıt şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.
 2. Bu tür mektuplar, mümkünse daktilo ya da bilgisayarla yazılmalıdır. Mümkün değilse, özel mektuplarda olduğu gibi siyah mürekkep ya da tükenmez kalemle yazılmalıdır.
 3. Resmî mektuplarda yazının çıktığı kurumun adı, kâğıdın üstüne ortalanarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 4. ğıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır.
 5. Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kağıdın orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır.
 6. Yazı metnine başlamadan hangi tarih ve sayılı yazının cevabı olduğu yazılmalıdır.
 7. Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu kısaca belirtilmelidir. Gelişme paragraflarında ise konu ve sorun açılmalıdır. Sonuçta ise, arz/rica ifadelerine yer verilmelidir.

#67

SORU:

Yıllık Rapor nedir?


CEVAP:

Yıllık raporlar, bir kuruluşun faaliyet alanlarıyla özellikle de finansal durumuyla ilgili olarak geçmişyıl boyunca neler yaptığını, gelecek yıllarda neler yapacağını bildirmek amacıyla hazırladıklarıyayınlardır


#68

SORU:

İyi Hazırlanmış Bir Faaliyet Raporunun Özellikleri nelerdir?


CEVAP:
 1. Kuruluşların standartlara uyumunu sağlar ve diğer kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur.
 2. Kuruluşun gerçek değerini yansıtmasına yardımcı olur.
 3. Yatırımcıların beklentilerini yönetir.
 4. Kuruluş menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile kuruluş arasındaki ilişkileri geliştirir.
 5. Kuruluş bilinirliliğini artırır.
 6. Kuruluşla ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar.
 7. Kuruluşun piyasalarda yeni yerler edinme yeteneğini artırır.