İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Deneme Sınavları

Toplam 37 Sınav

İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Ünite Özetleri ve Çalışma Soru Cevapları

Toplam 26 Özet
Ders Ünite Özetleri

ÜNİTE 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

ÜNİTE 2: İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİTE 3: TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÜNİTE 4: İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAĞI

ÜNİTE 5: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

ÜNİTE 6: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN İŞVERENLERE UYGULANACAK KAMU HUKUKU YAPTIRIMLARI

ÜNİTE 7: İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

ÜNİTE 8: ULUSLARARASI MEVZUATTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÜNİTE 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

ÜNİTE 2: İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİTE 3: TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÜNİTE 4: İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAĞI

ÜNİTE 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

ÜNİTE 2: İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİTE 3: TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÜNİTE 4: İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAĞI

ÜNİTE 5: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

ÜNİTE 6: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN İŞVERENLERE UYGULANACAK KAMU HUKUKU YAPTIRIMLARI

ÜNİTE 7: İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

ÜNİTE 8: ULUSLARARASI MEVZUATTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÜNİTE 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

ÜNİTE 2: İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİTE 3: TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÜNİTE 4: İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN HUKUKİ DAYANAĞI

ÜNİTE 6: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN İŞVERENLERE UYGULANACAK KAMU HUKUKU YAPTIRIMLARI

ÜNİTE 7: İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

Çalışma Soru Cevapları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Çıkmış Sorular

Toplam 17 Sınav

Bölümün Diğer Dersleri

Toplam 38 Ders